Gezondheidszorg

SVB betaalt ruim 25 miljoen voor behandelingen in het buitenland

WILLEMSTAD – Vorig jaar heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 26,7 miljoen gulden uitgegeven aan medische kosten voor patiënten die naar het buitenland moesten worden gestuurd voor behandeling. Dit bedrag is 2,6 miljoen meer dan in 2022, zoals blijkt uit het jaarverslag 2023 van de SVB.

Met deze uitzendingen is een bedrag van bijna 27 miljoen gulden gemoeid. Dat was in 2022 nog 24 miljoen. Deze behandelingen worden uitgevoerd op verzoek van een medisch specialist en zijn noodzakelijk wanneer de behandeling niet mogelijk is op Curaçao en de behandeling in het buitenland aanzienlijk gunstiger is voor de gezondheid van de patiënt.

In 2019, voor de COVID-pandemie, waren er ruim 1.100 behandelingen in het buitenland. Dit aantal daalde van 2020 tot 2022 met bijna 50 procent tot bijna zeshonderd. Andere verzoeken voor behandeling in het buitenland hadden te maken met acute aandoeningen in het buitenland (63), het inhuren van specialisten (39), emigratie in verband met ziekte (7) en dialyse tijdens vakantie (10). 

Deel dit artikel