Gezondheidszorg

SVB boekt positief resultaat van bijna 24  miljoen gulden in 2023

WILLEMSTAD – De Sociale Verzekeringsbank SVB van Curaçao heeft in 2023 een positief resultaat geboekt van bijna 24 miljoen gulden. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de negatieve resultaten in de voorgaande jaren, toen er in drie jaar ruim 85 miljoen verlies werd gedraaid,

Ondanks de stijging van de premie-inkomsten naar bijna 825 miljoen gulden, blijft er een landsbijdrage nodig van ruim 305 miljoen gulden om de kosten en schulden te dekken. Dit komt voornamelijk door de stijgende uitgaven en het blijvende tekort, hoewel dit tekort met ruim 2,5 miljoen gulden aanzienlijk lager is dan in voorgaande jaren.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Basisverzekering Ziektekosten

De uitgaven voor de basisverzekering ziektekosten BVZ stegen in 2023 met bijna drie procent ten opzichte van 2022, tot een totaal van ruim 575 miljoen gulden. De premie-inkomsten namen met bijna zes procent tot ruim 320 miljoen gulden. 

Ondanks deze stijging was een landsbijdrage van bijna 280 miljoen gulden noodzakelijk om de kosten te dekken. De gemiddelde medische kosten per verzekerde stegen naar ruim vierduizend gulden, terwijl het aantal verzekerden eind 2023 uitkwam op bijna 150 duizend.

Het AOV/AWW-fonds sloot 2023 af met een positief resultaat van bijna zeven miljoen gulden. De premie-inkomsten voor het AOV-fonds bedroegen 365 miljoen gulden en voor het AWW-fonds net geen 25 miljoen gulden. 

De uitkeringen voor het AOV stegen met ruim zeven miljoen gulden, wat het totaal op bijna veertig miljoen gulden bracht. Het aantal AOV-gerechtigden was per 31 december 2023 ruim een derde van de Curaçaose bevolking: 53.223.

Structurele uitdagingen

Ondanks de positieve resultaten blijven er structurele financiële uitdagingen voor de SVB. De kosten in de gezondheidszorg blijven stijgen, vooral in intramurale instellingen, zoals CMC, wat de financiële druk verhoogt. Daarnaast neemt het aantal verzekerden en de kosten per verzekerde toe, wat bijdraagt aan de financiële uitdagingen. 

De landsbijdrage blijft cruciaal om de kosten en schulden te dekken, en hoewel het tekort van ruim 2,5 miljoen gulden lager is dan in eerdere jaren, blijft het een aandachtspunt voor de toekomstige financiële duurzaamheid van de SVB.

Deel dit artikel