Nieuws Curaçao

SVB wil drie dagen termijn bij ziekte langer maken voordat je in aanmerking komt voor ziekte-uitkering

WILLEMSTAD – SVB wil dat het aantal dagen waarna de werknemer zich bij de SVB moet melden voor medische controle wordt verlengd. Kort ziekteverzuim behoort volgens de verzekeraar naar moderne bedrijfsgeneeskundige inzichten thuis bij de werkgever en werknemer en is vaak niet te herleiden tot medische oorzaken. 

Dat staat in het 1921-jaarverslag van de SVB. Voor zo’n aanpassing moet de Landsverordening ziekteverzekering gewijzigd worden. Die wet regelt de loonderving.

Op dit moment krijgt een werknemer een uitkering van tachtig procent van het loon bij drie dagen of langer durende arbeidsongeschiktheid. De rest wordt aangevuld door de werkgever.  

Vorig jaar gaf SVB ruim 26 miljoen gulden uit aan loonderving als gevolg van ziekte die niet onder het Ongevallenfonds vallen. Een stijging van ruim drie miljoen ten opzichte van 2020. Gecombineerd met dat laatste fonds, werd er 216.000 gulden meer uitgekeerd aan loonderving dan aan premies ontvangen.

SVB vindt verder dat compensatie van loonderving bij ziekte van drie dagen of langer vanaf de eerste dag loonderving een ongewenste prikkel geven. Ook hier zou de wetgeving op moeten worden aangepast. Voorstellen daartoe zijn door SVB aan respectievelijke regeringen uitgewerkt gepresenteerd.

Deel dit artikel