Geen parlementsvergaderingen in verband met kerstreces