Nieuws Curaçao

Toekomst ENNIA in onzekerheid: polishouders bezorgd

WILLEMSTAD – Er heerst toenemende ongerustheid over het lot van verzekeringsmaatschappij ENNIA Leven Caribe en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de polishouders. 

Uit een recente verklaring van staatssecretaris Alexandra van Huffelen en een mededeling van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) blijkt dat de regering van Curaçao afziet van een doorstart voor ENNIA Leven Caribe en kiest voor een gecontroleerde beëindiging over een periode van 25 tot 30 jaar.

Dit besluit komt onverwacht, gezien premier Gilmar ‘Pik’ Pisas tot 29 september aangaf aan de Nederlandse regering een doorstart van ENNIA te prefereren en daarbij een aanbod van 1,2 miljard gulden van Nederland te accepteren.

Verscheidene polishouders wendden zich tot de redactie van ochtendkrant Èxtra. Ze vragen zich af wat de gecontroleerde beëindiging betekent voor hun opgebouwde of toekomstige pensioenen. Een veelgehoorde klacht is het gebrek aan duidelijke informatie over de situatie.

Minister van Financiën, Javier Silvania, laat via Facebook weten dat hij samen met Pisas aan een ENNIA-oplossing werkte, zonder leningen vanuit Nederland. De voorgestelde oplossing houdt in dat de regering jaarlijks 30 miljoen gulden zal betalen aan de gepensioneerden van Ennia voor een periode van 25 tot 30 jaar.

Binnen overheidskringen verneemt de ochtendkrant dat er vragen rijzen over waar dit jaarlijkse bedrag vandaan moet komen. Een anonieme voormalige bankier stelt dat de gekozen oplossing voor Ennia onbegrijpelijk is. 

Volgens hem zou de regering beter het Nederlandse aanbod van 600 miljoen euro kunnen accepteren en het bedrijf weer solvabel maken. De voormalige bankier suggereert dat het efficiënter is om de schuld van Ennia te verlichten met opbrengsten van het bedrijf en eventuele verkopen, in plaats van deze gecontroleerde beëindiging.

Deel dit artikel