Nieuws Curaçao

Toekomstbestendigheid Gezondheidszorg in Curaçao is een urgente noodzaak

WILLEMSTAD – Een onderzoek door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) toont aan dat de kosten voor gezondheidszorg in de meeste landen sneller stijgen dan de algemene inflatie en de toename van de overheidsinkomsten. Curaçao vormt daarop geen uitzondering.

Djuwensi Passial van de afdeling Economische Analyse en Onderzoek van de CBCS, benadrukt dat de zorguitgaven van Curaçao in 2019 meer in lijn zijn met die van hoog-inkomenslanden dan met Caribische kleine staten, middeninkomenslanden en lage-inkomenslanden.

Reden voor de Centrale Bank om zich te richten op de gezondheidszorg is dat die deels door de overheid wordt gefinancierd en door een overheidsinstantie wordt beheerd.

Het is daarom voor de CBCS relevant om mogelijke risico’s voor de economie en de overheid in het bijzonder te beoordelen, als het huidige het huidige systeem van Gezondheidszorg onhoudbaar wordt.

Zorgwekkend

Die veronderstelling is volgens de Centrale Bank reëel. Vanuit demografisch oogpunt neemt de bevolking van Curaçao af, terwijl de vergrijzing toeneemt. Deze trends zijn volgens de onderzoeker zorgwekkend aangezien de zorguitgaven toenemen als gevolg van veroudering, terwijl het aantal mensen dat premies betaalt afneemt. 

Duurzaamheidsproblemen werden ook geïdentificeerd vanuit een economisch perspectief aangezien het groeitempo van de zorguitgaven hoger was dan dat van het Bruto Nationaal Product, dat wat bedrijven en burgers in een jaar met elkaar verdienen. Mogelijk is er sprake van een onevenredige groei in de zorguitgaven, die ten koste gaat van andere gebieden van de economie.

Vanuit fiscaal perspectief blijven de overheidsbijdragen aan de gezondheidszorg over het algemeen op hetzelfde groeitempo als de zorguitgaven, maar het groeitempo van de zorguitgaven is hoger. 

Een groter punt van zorg is het groeitempo van de overheidsinkomsten ten opzichte van de zorguitgaven. De gegevens onthullen een aanzienlijke afwijking in groeipaden, wat de lange-termijn-bekwaamheid van de overheid om haar toezeggingen voor de zorguitgaven na te komen in twijfel trekt.

Onderzoek

Deze conclusies zijn onderdeel van een aanstaand onderzoek dat tot doel heeft mogelijke tekorten te kwantificeren die de gezondheidszorgsector zal tegenkomen als de demografische trends aanhouden en als er niet voorzichtig wordt omgegaan met financieringsmechanismen voor de gezondheidszorg. 

Het onderzoek wil belanghebbenden waarschuwen dat factoren die de onevenredige stijging van de zorguitgaven in vergelijking met andere openbare goederen aansturen, druk zullen uitoefenen op beleidsmakers om bijvoorbeeld belastingen te verhogen. 

Maar beleidsmakers kunnen er enerzijds voor kiezen om andere overheidsdiensten af te schalen om medische zorgtekorten te dekken of anderzijds de medische zorg te beperken en/of te verlagen, om te voorkomen dat andere sectoren van de economie schade oplopen en economische groei kunnen belemmeren. 

Deel dit artikel