Nieuws Curaçao

Toerisme Sint-Maarten leidt tot meer import en beïnvloedt betalingsbalans

PHILIPSBURG – Een nieuw onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) wijst uit dat elke dollar verdiend met internationaal toerisme op Sint-Maarten leidt tot bijna 62 dollarcent aan extra import. Dit heeft een aanzienlijke impact op de nettobijdrage van internationaal toerisme aan het eiland. In tegenstelling tot Sint-Maarten, lijkt internationaal toerisme in Curaçao geen extra goederenimport te veroorzaken, wat mogelijk samenhangt met de grotere diversificatie van de Curaçaose economie en het type toerisme dat het eiland aantrekt.

De CBCS benadrukt het belang van een gebalanceerde aanpak die zich richt op het ontwikkelen van andere sectoren naast het toerisme, zoals de duurzame energiesector op Curaçao en de logistieke industrie op Sint-Maarten. Deze aanbeveling volgt uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar de reële bijdrage van toerisme aan de betalingsbalans van beide eilanden.

Schokken

Het symposium ‘Fostering the Right Balance’ van de CBCS belichtte ook de kwetsbaarheden van de betalingsbalansen van kleine economieën zoals Curaçao en Sint-Maarten. Deze zijn bijzonder gevoelig voor externe schokken, zoals olieprijsschokken en europrijsschommelingen. Onderzoekers Candice Henriquez en Robert Hieroms toonden aan dat een olieprijsschok een langdurig negatief effect kan hebben op de betalingsbalansen van deze economieën.

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, benadrukt de CBCS de noodzaak voor beleidsmaatregelen die de transitie naar alternatieve energiebronnen stimuleren. De toeristische sector in Curaçao wordt in het bijzonder blootgesteld aan schommelingen in de euro, waardoor economische diversificatie naar niet-euro economieën wordt aanbevolen.

Financieel-economisch directeur van de CBCS, José Jardim, benadrukte dat de betalingsbalans een belangrijk inzicht biedt in de internationale positie van een land. Hij onderstreepte het belang van evenwicht tussen particuliere investeringen, besparingen en fiscaal beleid. Dit is essentieel voor het handhaven van de externe stabiliteit van de landen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel