Nieuws Curaçao

Toezicht- en Handhavingsteam krijgt nieuwe auto’s

WILLEMSTAD – Het Toezicht- en Handhavingsteam PHT van het ministerie van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning VVRP heeft vier nieuwe auto’s gekregen. Daarmee kan het team beter haar werk doen.

Het PTH-team heeft als hoofdtaak het inspecteren en controleren van bouwwerkzaamheden en het toezicht houden op het gebruik van overheidsgronden. Het is ook belast met het controleren van illegale afvaldumping en sloopwerkzaamheden voor mijnbouwdoeleinden. 

Het team bestaat uit inspecteurs die gespecialiseerd zijn in de genoemde werkzaamheden. Ze zijn gemachtigd om verschillende maatregelen te nemen wanneer ze constateren dat werkzaamheden illegaal worden uitgevoerd.

Deel dit artikel