Nieuws Curaçao

Topmanagers roeren zich in discussie normering topinkomens

WILLEMSTAD – De besturen van vooraanstaande bedrijven op Curaçao roeren zich in de discussie over de normering van topinkomens. Aqualectra, Curoil, de Airport Holding, het ADC-lab, Curinde, de SVB, De luchtverkeersleiding en het Bureau Telecommunicatie & Post zijn het niet eens met de nieuwe berekening van hun topsalaris.

In een brief aan de ministerraad en het parlement zeggen de besturen het erover eens te zijn dat er een normering moet komen, maar niet zoals die nu berekend wordt. Die zou onjuist en onvolledig zijn.

Een normering van topinkomens van overheids-gelieerde bedrijven is een voorwaarde van Nederland voor liquiditeitssteun. De norm is vastgesteld op 263.000 gulden. 

Maar de bestuurders komen uit op een norm die twee keer zo hoog is:  535.000 gulden. Dat bedrag is opgebouwd uit kosten die de minister president ook als inkomen geniet.

Dan gaat het om een representatietoelage, een kindertoelage en vakantiegeld. En om de kosten voor pensioen, wachtgeldregeling en de fiscale bijtellingen voor auto en telefoon.

Het salaris van een minister-president is dus niet 201.000 gulden, maar ruim 410.000. Een norm van 130 procent op basis van het salaris van de minister-president komt dan uit op 535.000 gulden, aldus de directeuren.

Deel dit artikel