Curaçao

Transitie nieuwe ziekenhuis kan nog even duren en kost veel geld

Toezichthouder Stanley Betrian | Foto: Dick Drayer

Het kantoor van de Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) voor het nieuwe ziekenhuis kost maandelijks 142,752.00 gulden. Hoewel CMC al in november is opgeleverd, is de transitie nog niet ten einde. Uitzicht daarop wordt nog niet gegeven in een harde datum en de vraag rijst waarom dat allemaal zo lang duurt.  

De cijfers zijn geheim, maar na een persconferentie in oktober 2018 gaf toezichthouder Stanley Betrian al toe dat de begroting in de orde van grootte van 134.000 gulden lag. Directeur HNO, Gilbert Martina ontkende overigens vlak daarvoor, tijdens de persconferentie, nog dat het om zulke bedragen ging.

Feit is dat sinds de instelling van de MRT in 2017, het land Curaçao vijf miljoen gulden heeft betaald om toe te zien op de bouw en de overgang van Sehos naar CMC. En het einde lijkt nog niet in zicht.

Facturen

De MRT werd tijdens de opstartfase betaald door het ministerie van Suzy Römer. Zij is ook de bedenker van de constructie waarin zij geen plaats meer zag voor een volledige rol voor Sona/Beerenschot. 114.000 gulden per maand reserveert de minister in de opstartfase voor de MRT. 

Vervolgens wordt de rekening van RegHNO – het bedrijf van Betrian en De Windt – in 2019 in lijn met het Landsbesluit gelegd bij HNO Transitie en Exploitatie BV, waar Gilbert Martina de scepter zwaait. De rekening is dan inmiddels opgelopen tot ruim 140.000 gulden en dat bedrag wordt tot op de dag van vandaag betaald. 

De consultancy fee, die Betrian en De Windt opstrijken is volgens de consultant zelf niet hoog. Aanvankelijk zou er per uur gedeclareerd worden, maar dat dreigde onbetaalbaar te worden. Daarna is afgesproken om de maandelijkse fee vast te stellen op 30.000 gulden voor Betrian. “En als men dat te hoog vindt, moet men dat aanpassen en een ander zoeken”, aldus Betrian.

Desgevraagd stelt hij dat als het land in tijden van Covid om offers vraagt, hij bereid is om opnieuw om de tafel te gaan zitten om over de fee te praten.” Maar minister Römer heeft daartoe nog geen aanstalten gemaakt.

HNO-entiteiten

Opvallend is dat in mei van dit jaar de betalingen niet meer via HNO Transitie van Gilbert Martina lopen, maar via HNO Vastgoed van Dito Garmes. Volgens ingewijden zou dat te maken hebben met het feit dat het ziekenhuis iedere maand aan de Zorgautoriteit gedetailleerd informatie moet verstrekken, over het vastgoedbedrijf hoeft dat niet. 

Maar Betrian bestrijdt dit: ‘het klopt dat HNO Exploitatie de eerste rekeningen betaald heeft, maar wij hebben er op gewezen dat HNO Vastgoed het geld voor MRT heeft gereserveerd op haar begroting. Onze kosten horen niet bij de HNO Exploitatie.”

De vraag is of de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte is. Dat moet haast wel, want Ivan de Windt zit in die RvC, en is ook partner van Betrian in RegHNO. Die constructie wringt.

Vriendjes

Suzy Römer met Franklin Sluis

Het is niet voor het eerst dat minister Suzy Römer in verband wordt gebracht met het inhuren van externe kennis en de kennelijk hoge fees die zij bereid is daarvoor te betalen. Vers in het geheugen ligt het salaris dat Franklin Sluis aangeboden kreeg, toen hij CEO van Bureau Telecom, Post & Utiliteiten werd. 

De minister wekt daarmee de schijn haar vriendjes te belonen voor bewezen diensten. Een verklaring voor de salarissen die ver boven dat van hun voorgangers uitstaken, geeft ze niet. Sluis kreeg en krijgt nog steeds 60.000 gulden per maand, terwijl zijn voorganger het met 30.000 moest doen. ‘En ik hoefde er niet over te onderhandelen’, voegde de gewezen baas van CPost eraan toe.

De minister heeft nog wel meer ‘geregeld’. Betrokkenen hoeven zich niet al teveel zorgen maken over de toekomst, zo blijkt uit de tekst van het Landsbesluit. Zo is de positie van de regisseur en toezichthouder vrijwel onaantastbaar. Daar kun je Betrian niet direct op aanspreken, maar de minister van Volksgezondheid wel.

Het Landsbesluit is door Suzy Römer zo opgesteld dat de MRT niet aansprakelijk is voor de uitvoering van de verdere bouw, inrichting en transitie van HNO, noch voor de monitoring van of toezicht op genoemde processen, alsmede voor eventuele door derden geleden financiële en andere schade als gevolg van de uitvoering van genoemde processen.

Dat lijkt wellicht normaal in de relatie tussen consultant en overheid, maar Betrian heeft in veel van de zaken een beslissende stem en krijgt een ruime bevoegdheid, getuige het Landsbesluit. Het is nog maar de vraag of hier sprake is van een consultancy relatie. 

Taakstelling

In de constructie van de MRT is er nog iets anders aan de hand. De taakstelling van het MRT is neergelegd in het Landsbesluit 17/1922 van 5 september 2017. Daarin staat dat de Ministeriële regisseur en toezichthouder namens de minister  van Volksgezondheid zorg draagt voor de coördinatie van het toezicht op en de regie over de verdere uitvoering van de bouw van het ziekenhuis.

Maar in artikel 2 van het Landsbesluit zijn de specifieke taken zo ruim opgeschreven dat er wellicht nooit een eind komt aan de werkzaamheden van de MRT.  Die taakstelling is anderhalve pagina lang met veel ruis aan interpretatie. Ingewijden zeggen dat het nog heel lang door kan gaan. En alleen minister Suzy Römer kan de MRT ontbinden.

In het Landsbesluit is immers neergelegd dat pas als de transitie van het ziekenhuis voltooid is, er een einde komt aan de werkzaamheden van de regisseur en toezichthouder. Zolang de juridische entiteit CMC nog niet bestaat, is er sprake van een transitie en kan er door het MRT maandelijks bijna 150.000 gulden gefactureerd worden.

De registratie van de entiteiten in het handelsregister doen vermoeden dat CMC een gewone handelsnaam zal blijven (CMC Exploitatie) en de vennootschap HNO Transitie en Exploitatie BV. het  exploitatie vehikel. HNO Vastgoed blijft eigenaar van het ziekenhuis maar krijgt in het handelsregister de toevoeging CMC Vastgoed. Het einde van de transitie lijkt daarmee organisatorisch op de lange baan geschoven.

Mindmap

De regisseur en toezichthouder, Stanley Betrian, is het daarmee niet eens. Hoewel hij ook geen einddatum noemt, is de toezichthouder ervan overtuigd dat het nog een paar maanden duurt en dit jaar nog wordt afgerond. Zijn consultancybedrijf RegHNO, die hij samen met Ivan de Windt beheert, hanteert een mindmap van werkzaamheden die gedaan zijn en nog afgerond moeten worden.  

“Vooral op het gebied van de zorg, de eerste tot derdelijnszorg moet er nog veel gebeuren”, aldus Betrian. En ook bronnen in het ziekenhuis zeggen dat, met betrekking tot bijvoorbeeld facturatie en ICT, er nog echt stappen moeten worden gezet. 

Deel dit artikel