Nieuws Curaçao

‘Transparantie, een machtig wapen tegen corruptie op Curaçao’

'Transparantie, een machtig wapen tegen corruptie op Curaçao'
Ook oud-premier Eugene Rhuggenaath discussieerde mee

Wetgeving op Curaçao biedt voldoende mogelijkheid om meer informatie over hoe Curaçao bestuurd wordt, te openbaren. Het belang van publieke informatie is evident, maar volgens panelleden tijdens de debatavond afgelopen donderdag is transparantie in de praktijk vaak minder haalbaar.

De debatavond werd georganiseerd door Fundashon Kòrsou Transparente met als thema ‘transparantie, een machtig wapen tegen corruptie’. De stellingen waren gericht op de openbaarmaking van: de financiering van politieke partijen, de salarissen van bestuurders van overheidsentiteiten en de toekenning van projecten bij aanbestedingen.

Het panel bestond uit Keursly Concincion, de Ombudsman van Curaçao, Achim Henriquez, advocaat, Stella van Rijn, de Secretaris Generaal van Algemene Zaken, Leo Rigaud, de directeur Vidanova Bank en voorzitter van de Curaçaose Economenclub en Johanneke Schelling, overheidsjurist en privacy deskundige.

Debat

Ombudsman Concincion noemde transparency the currency of our democracy, terwijl Rigaud wees op de wens van bedrijven om anoniem te blijven bij de financiering van politieke partijen. Schelling vroeg aandacht voor de noodzaak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarmaking van de salarissen van bestuurders. In het voorliggende ontwerp landsverordening zouden namelijk ook persoonsgegevens geopenbaard moeten worden.

Van Rijn trok de stelling over openbaarmaking van salarissen in breder perspectief en noemde het onderwerp onderdeel van een verdelingsvraagstuk op Curaçao. 

Henriquez ging bij de behandeling van de stelling over het openbaar maken van de toekenning van projecten uitvoerig in op het belang van een goede uitvoering van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur, de Lob. Hij wees erop dat de Lob een instrument is voor de burger en de journalist om de overheid te dwingen informatie vrij te geven die het publiek toekomt. In de praktijk zouden verzoeken zelden worden beantwoord.

Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.  

Internationale Dag

De goed bezochte debatavond vond plaats in het kader van de door de VN uitgeroepen Internationale Dag tegen Corruptie die ieder jaar sinds 2003 op 9 december wordt gehouden. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het thema corruptie, teneinde het bewustzijn onder alle actoren in de gemeenschap te vergroten alsmede bij te dragen aan de kennis in het voorkomen en bestrijden daarvan.

Corruptie tast de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan en ondermijnt daarmee het vertrouwen van de burgers in die rechtstaat, belemmert economische vooruitgang en leidt tot politieke en economische instabiliteit en armoede.


Deel dit artikel