Nieuws Curaçao

Tropenmuseum wil inspireren met expositie over koloniale erfenis

Madame de Beauvoir’s painting – onderdeel in de serie Rewriting History

AMSTERDAM – Het Tropenmuseum opent 24 juni zijn nieuwe, vaste expositie Onze koloniale erfenis. De tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme doorstonden. Onze koloniale erfenis is het sluitstuk van een jarenlange vernieuwingsslag en beslaat 1200 m2. Door te laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is, wil het Tropenmuseum bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een meer rechtvaardige maatschappij.

Onze koloniale erfenis bevat zo’n 500 voorwerpen en kunstobjecten uit de uitgebreide collecties van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Tropenmuseum onderdeel van is, aangevuld met nieuwe, hedendaagse kunst. Centraal staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname en het Caraïbisch gebied en Indonesië en de doorwerking die dat verleden tot op vandaag de dag heeft. Denk aan ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Denk ook aan onze diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.

Wendeline Flores, conservator Caribisch gebied en koloniale geschiedenis bij het museum in Amsterdam, zegt tegen het ANP dat zij hoopt dat de expositie leidt tot meer begrip en bewustwording over het koloniale verleden. “Maar vooral ook over de doorwerking van het systeem erachter in de huidige tijd. Dat iedere bezoeker ergens in de tentoonstelling denkt: hé, dat wist ik nog niet en dit speelt ook een rol in mijn leven.”

Madame de Beauvoir’s painting – onderdeel in de serie Rewriting History

Hoop, verzet, veerkracht

Aan de hand van tien thema’s zoals expansie en handel, consumptie en productie, arbeid en uitbuiting, racisme en verzet, taal en religie gaat de expositie in op de koloniale werking en structuren. En laat zien hoe mensen in gekoloniseerde landen hier steeds tegen ageerden. Daarbij ligt de focus op hoop, verzet, veerkracht en creativiteit. Een team van conservatoren brengt momenteel historische voorwerpen, verhalen, kunstwerken, films en foto’s bijeen. Ook krijgt een aantal kunstenaars het verzoek speciaal voor de expositie werk te maken.

Tentoonstellingsmaker Rik Herder zegt tegen het ANP dat de slavernij weliswaar is afgeschaft in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar veel machtsstructuren werken nog door. De expositie gaat daar op in, maar ook op het verzet tegen de koloniale machthebbers. Zo toont het museum verhalen van mensen die hebben gezorgd voor verandering. “Die vochten voor een beter bestaan en hun eigen vrijheid, die creatief verzet hebben getoond.” Dat verandering mogelijk is, stemt volgens Herder hoopvol. “Al is er nog een lange weg te gaan.”

Educatie en programmering 

Een team van educatiemedewerkers en docenten werkt aan een educatiepakket voor het Middelbare Onderwijs. Daarnaast werkt het Tropenmuseum aan een uitgebreide programmering met debatten en (theater)optredens rond dit thema. Hierbij werkt het Tropenmuseum samen met diverse partijen.

Onze koloniale erfenis komt tot stand in gesprek met vele partijen en betrokkenen. Zo werkt het Tropenmuseum onder meer samen met academische experts, onderwijsexperts, publiek, communities en experts op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

Deel dit artikel