Nieuws Curaçao

Tweede Kamer over begroting Koninkrijksrelaties

DEN HAAG – Het is “onbevredigend” hoe de herfinanciering van de covidleningen is verlopen, vindt Roelien Kamminga van de VVD. Goed financieel toezicht en hervormingen zijn volgens haar cruciaal om de overheidsfinanciën van de landen op orde te krijgen. Het was een van de vele geluiden in de Tweede Kamer afgelopen week. Die debatteerde over de coronaleningen en Ennia.

Tijdens de coronapandemie heeft Nederland de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gesteund, ook met leningen. Nederland heeft de herfinanciering hiervan gekoppeld aan een oplossing voor pensioenverzekeraar ENNIA en het wettelijk regelen van financieel toezicht voor Aruba. Het heeft de staatssecretaris verbaasd dat de landen daarmee laat aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn de rentepercentages voor Aruba en Curaçao hoger uitgevallen dan nodig was.

De coronapandemie heeft laten zien dat de landen te afhankelijk zijn van het toerisme, zegt Jorien Wuite van D66. Zie pleit daarom voor hervormingen die leiden tot diversificatie van de economie. Het mag geen ‘rituele dans’ worden, benadrukt ze, er moeten tastbare verbeteringen komen.

Het is aan de landen zelf om na te denken over de vraag hoe ze hun economie willen diversifiëren, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Daar zijn ideeën over, maar die moeten nog concreet worden uitgewerkt.

Sociaal minimum

De commissie-Thodé heeft vastgesteld dat zo’n 11.000 van de 30.000 bewoners van de BES-eilanden in armoede leven. Daarom worden de uitkeringen en het minimumloon in Caribisch Nederland verhoogd, zegt de staatssecretaris.

Kijk niet alleen naar de uitkeringen, betoogt Joba van den Berg van het CDA, maar ook naar het verlagen van de kosten én naar economische ontwikkeling. Armoede gaat bovendien niet alleen om inkomen, maar ook om wonen en de toegang tot zorg.

Ceder en Wuite dienen een amendement in om per 1 juli volgend jaar een sociaal minimum in Caribisch Nederland in te voeren en dat amendament kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer als er 24 oktober gestemd wordt.

Het amendement voorziet er in dat het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden op 1 j uli wordt verhoogd naar het door de Commissie Thodé geadviseerde sociaal minimum. Daarvoor wordt 4,2 miljoen euro uitgetrokken. Nog eens 4,2 miljoen is beschikbaar om werkgevers te compenseren voor de hogere personeelslasten als gevolg van de verhoging van het wettelijk
minimumloon naar 1.750 dollar.

Met deze compemsatie hoopt de Tweede Kamer het verzet van de werkgevers op Bonaire te breken. De zijn tegen de verhoging van het minimumloon.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en minister Carola Schouten komen deze week naar Bonaire om te overleggen met de sociale partners over onder meer de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Klimaat

Wat gebeurt er om de BES-eilanden zich te laten aan passen aan klimaatverandering, vraagt Suzanne Kröger van GroenLinks, ook namens PvdA. Aan de klimaattafels moet worden bezien wat nodig is, zegt Van Huffelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vasthouden van water op het eiland en het beschermen tegen zeespiegelstijging.

Maak gebruik van de expertise van andere eilanden die met een soortgelijke problematiek te maken, suggereert Don Ceder van de ChristenUnie. Er zijn contacten, verzekert de staatssecretaris, en er wordt kennis gedeeld.

De Kamer stemt op 24 oktober over de begroting en de tijdens het debat ingediende moties.

Deel dit artikel