Curaçao

Tweede Kamerleden: langdurige opsluiting Venezolanen mensonwaardig

Tweede Kamerleden: langdurige opsluiting Venezolanen mensonwaardig

De vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil dat Curaçao de langdurige vreemdelingendetentie anders gaat organiseren.

Zij roept minister Raymond Knops op om dit tijdens het komende Justitieel Vierlanden Overleg, JVO, aan de orde te stellen en Curaçao op te roepen op korte termijn verandering te brengen in de situatie rond langdurige detentie van Venezolanen die een beroep doen op bescherming via het Europees Verdrag van de rechten van de mens.

IPKO

De commissie was afgelopen week op Curaçao voor het Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO) en bracht daar een bezoek aan de vreemdelingenbarakken van de SDKK gevangenis.

Daar hebben ze gesprekken gevoerd met enkele Venezolanen die zich in vreemdelingenbewaring bevinden. Onder hen bevond zich een man, Danilo Diaz Branchi, die al sinds 14 februari 2019 vastzit in blok 1 van de gevangenis, tussen veroordeelde gevangenen.

Drie vrouwen die in het vrouwengedeelte van de gevangenis vastzitten wilden een brief overhandigen aan de Kamerleden, maar dat lukte niet. In totaal zitten er nu acht Venezolanen langer dan zeven maanden vast.

Mensonwaardig

De vaste Kamercommissie heeft begrip voor het ophouden van de Venezolanen voor korte duur en met zicht op uitzetting, voor maximaal veertien dagen.

Maar in die gevallen dat het verblijf in de barakken langer gaat duren – zeker als dit een periode van twee maanden overstijgt – kan niet meer worden gesproken van een acceptabele situatie. De medische, sanitaire en privacy-omstandigheden zijn zodanig beperkt, dat bij een verblijf langer dan twee maanden en gelet op geldende regelgeving, internationale verdragen en mensenrechten, sprake is van een mensonwaardige situatie.

De Kamerleden André Bosman (VVD), Machiel de Graaf (PVV), Chris van Dam (CDA), Antje Diertens (D66), Ronald van Raak (SP), Özütok (Groen Links) en Atje Kuiken PvdA) hebben de brief aan minister ondertekent met de bedoeling deze door te sturen naar minister van Justitie Ferd Grapperhaus en deze te adresseren op het Vier Landenoverleg Justitie, dat woensdag in Willemstad gehouden wordt.

Deel dit artikel