Nieuws Curaçao

Ubuntu Connected Front Caribbean vraagt aandacht voor herstelbetalingen

WILLEMSTAD – Ubuntu Connected Front (UCF) Caribbean vraagt aandacht voor herstelbetalingen bij de gesprekken over het slavernijverleden met de Nederlandse regering. Die vinden op dit moment plaats tijdens het bezoek van Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Curaçao. 

UCF Caribbean wil dat zij ook luisteren naar de stem van de ‘gewone’ man op straat en niet alleen praat met een geprogrammeerde selectie van gesprekspartners. 

UCF Caribbean-voorzitter Kenneth Cuvalay: “Er wordt te veel in geromantiseerde termen gesproken over ons slavernijverleden. Er is veel meer onderzoek nodig naar de gepleegde misdaden van de trans-Atlantische slavenhandel en het kolonialisme en meer aandacht voor historisch rechtsherstel.” 

Slavernij is door de Verenigde Naties en het Europees parlement erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. Tot 2024 loopt het VN-programma International Decade for People of African Descent. 

Net als de Black Agenda van UCF wordt hierbij uitgegaan van drie pijlers: erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling. Cuvalay: “We kunnen niet over healing gaan praten als er nog zoveel misdaden uit het verleden niet zijn onderzocht en opgetekend. De doorwerking hiervan in het heden is even belangrijk. We kunnen niet aan een gelijkwaardige toekomst werken als er niet over herstel of reparations wordt gepraat.” 

Meer dan geld

Het gaat daarbij volgens UCF om veel meer dan geld. Cuvalay vindt dat de Nederlandse regering slavernij moet erkennen als een misdaad tegen de menselijkheid en staatsexcuses aanbieden. 

“Maar het gaat ook zichtbaarheid en representatie van mensen van Afrikaanse afkomst en hun erfgoed. Voor Sint Eustatius heeft de Sint Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance daarom een aanvraag gedaan bij de Unesco’s Routes of Enslaved Peoples voor het behoud van onze historische begraafplaatsen Golden Rock en Godet. 

Herdenkingsmonument

Een voorbeeld van historisch rechtsherstel is ook een herdenkingsmonument zoals op Barbados, Brazilië, Curaçao, Haïti, Jamaica. 

Cuvalay: “Wij hebben een video gemaakt van de Caribische herdenkingsmonumenten voor slavernij. UCF Caribbean wil dat de Nederlandse regering aan Sint Eustatius middelen beschikbaar stelt voor een monument van allure dat symbool staat voor het lijden van onze Afrikaanse voorouders en een erkenning is van alles wat zij met hun blote handen op dit eiland hebben opgebouwd en voortgebracht.”

“Een plek om te herdenken en met zijn allen te zeggen nooit meer. Het kan niet dat zo’n monument er op Sint Eustatius nog niet is, terwijl het eiland de grootste transithaven was van de slavenhandel in de 18e eeuw”, aldus Cuvalay.

Deel dit artikel