Algemeen

Uitdagingen bij SDKK tijdens bijzondere vergadering met vakbond

WILLEMSTAD – Tijdens een recente buitengewone vergadering met het management van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), overheid en vertegenwoordigers van de vakbond ABVO is opnieuw de noodzaak voor verbeteringen op het gebied van de juridische positie van werknemers en de algemene veiligheid binnen de instelling besproken.

Er blijken discrepanties te bestaan in de toewijzing van functies aan het personeel, wat heeft geleid tot een mismatch tussen de uitgevoerde taken en de officiële functieomschrijvingen. Dit probleem wordt verergerd door het gebruik van verouderde functieboeken uit 2007 en 2009, waarbij niet alle personeelsleden of functies adequaat zijn gedocumenteerd.

Ook de veiligheid binnen de instelling is een punt van zorg. Werknemers hebben de noodzaak voor betere scholing en trainingen aangekaart, met name op het gebied van resocialisatie en professionele ontwikkeling. Dit is cruciaal voor het waarborgen van een veilige en effectieve werkomgeving, zowel voor het personeel als voor de gedetineerden.

Het ministerie van Justitie, in samenwerking met de vakbond ABVO, heeft erkend dat er actie ondernomen moet worden om deze problemen aan te pakken. Er is een werkgroep opgericht met als doel de juridische positie van het personeel te herzien en te verbeteren. Deze groep werkt aan een oplossing voor de geconstateerde discrepanties en streeft ernaar de functieboeken te actualiseren om zo de overeenstemming tussen de uitgevoerde taken en de officiële functiebeschrijvingen te herstellen.

Daarnaast heeft de instelling recentelijk nieuwe materialen en systemen ontvangen, die een stap in de goede richting zijn voor het verbeteren van de werkomgeving. De aandacht voor integriteit en professionele ontwikkeling blijft een prioriteit, met plannen voor uitgebreidere training en scholing voor het personeel.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel