Nieuws Curaçao

Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De man had het huis verbouwd. Na de ontruiming sloopte FKP de aanbouw en andere verbouwingen die de huurder had uitgevoerd.

De zaak draait om de stichting Fundashon Kas Popular, FKP en twee huurders die in 1973 een woning huurden van het Eilandgebied Curaçao. In 2012 werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd door FKP, waarbij de door de huurders aangebrachte veranderingen en toevoegingen werden vernietigd.

In 2014 oordeelde het Hof in een kort geding dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig was beëindigd en dat de ontruiming in strijd was met de wet.

In deze zaak vorderden de huurders diverse bedragen als schadevergoeding, voornamelijk wegens schade als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Het Hof deed eerder een tussenvonnis op 8 november 2022 en heeft nu een eindvonnis uitgesproken.

Gestempeld

Al in 1987 hadden de huurders toestemming gekregen om het huis te verbouwen in afwachting van de aankoop van de woning. FKP had de bouwtekening van de voorgenomen uitbreiding gestempeld en ook de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting had dat gedaan.

Sale juli 2024Sale juli 2024

In 2011 sommeerde FKP dat de huurders de woning binnen 48 uur dienen te ontruimen, omdat zij de woning niet zelf zouden bewonen en een huurachterstand van 75 gulden zouden hebben en een achterstand van 150 gulden in de betaling van omzetbelasting.

FKP startte in 2012 met sloopwerkzaamheden om de verbouwingen van de woning ongedaan te maken.

Vonnis

Het Hof oordeelt dat het Land Curaçao medeverhuurder was van de woning en dus medeaansprakelijk was voor de schade die was veroorzaakt door FKP tijdens de onrechtmatige sloopwerkzaamheden. De vordering tegen het Land werd niet verjaard geacht.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie benadrukte in haar vonnis het belang van een eerlijke behandeling van huurgeschillen en de rechten van huurders

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel