Nieuws Curaçao

Uitstel kabinetsreactie op Amnesty-rapport ‘Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen’

DEN HAAG – Staatsecretaris Alexandra van Huffelen heeft meer tijd voor een reactie op het laatste Amnesty Rapport ‘Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen’.

Het gaat om een kabinetsreactie, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samenwerkt met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Tweede Kamer had daarom gevraagd, maar het lukt de staatssecretaris niet om een reactie binnen de gebruikelijke zes weken te geven. Naar verwachting wordt de kabinetsreactie eind april aan de Tweede Kamer aangeboden.

Mensenrechten

Amnesty concludeerde in het rapport in februari dit jaar dat de situatie van Venezolanen die bescherming zoeken op Curaçao sinds 2021 niet wezenlijk verbeterd is. 

De mensenrechtenorganisatie vindt mensenrechten centraal moeten staan in de hulp die Nederland aan Curaçao biedt. Nederland zou risico’s voor de mensenrechten moeten meenemen in de bijstand uit Den Haag om bindende mensenrechten te waarborgen.

Deel dit artikel