Nieuws Curaçao

Uitstel voor ondernemers om loonopgave op te geven aan belastingdienst

WILLEMSTAD – Ondernemers hebben een maand uitstel gekregen voor de toezending van de verzamelloonstaat aan de belastingdienst. Die moet normaal gesproken voor 1 april worden ingediend, maar de run op cribnummers is zo hoog, dat de belastingdienst de aanvraag voor die datum niet aankan.

De run is ontstaan omdat het ondernemers vanaf dit jaar verplicht zijn om voor elke werknemer een cribnummer te melden op de loonopgave. Dat is opgave van een onderneming met alle werknemers die loon ontvangen. Dat is voor het eerst.

Daarom is besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 te verlengen tot vrijdag 28 april. Door de belastingdienst wordt er momenteel alles aan gedaan om de ontvangen aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken. 

Onder andere worden geautomatiseerd cribnummers aangemaakt voor alle ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikken. 

Momenteel dienen veel burgers volgens de belastingdienst een aanvraag in voor een nieuw cribnummer terwijl zij al over een cribnummer beschikken. 

Dat is voor belastingplichtigen makkelijk te controleren omdat een bestaand cribnummer op alle correspondentie van de belastingdienst wordt vermeld.

Uit dienst

Diverse werkgevers hebben aangegeven dat zij niet over cribnummers beschikken van personeel dat gedurende 2022 uit dienst is gegaan. Hiervoor wordt momenteel aan een oplossing gewerkt. 

Werkgevers wordt geadviseerd om alvast de cribnummers te completeren voor de medewerkers die tot en met 31 december 2022 in dienst zijn geweest. 

De belastingdienst dringt er tenslotte bij werkgevers op aan om bij alle werknemers die in dienst treden het cribnummer in hun loonadministratie op te nemen.

De verplichting tot het opnemen van een cribnummer in de verzamelloonstaat zal blijven bestaan. Het is overigens ook voor niet-ingezetenen mogelijk om een cribnummer aan te vragen.

Voor de belastingdienst is in dit kader de nationaliteit of verblijfsstatus van een werknemer niet relevant. Iedereen wordt gefaciliteerd om verschuldigde belastingen en premies af te dragen.

Deel dit artikel