Curaçao

Uitstoot nog steeds bedreiging voor  de Volksgezondheid

Foto - Bea Moedt

Foto – Bea Moedt

De uitstoot rondom de Isla is nog steeds een bedreiging voor de Volksgezondheid. Dat zegt Smoc, in reactie op de melding van het ministerie dat die in 2017 onder de vergunningsnorm lag.

Smoc vindt het vreemd dat het ministerie van Volksgezondheid uitgaat van de juridische norm voor zwaveldioxide uitstoot en niet de WHO-gezondheidsnorm. Die is namelijk wel fors overschreden in 2017.

(Op het meetstation bij kas Chikitu werd het uurgemiddelde 63 keer overschreden, terwijl de gezondheidsnorm 24 is. Het daggemiddelde werd 25 keer overschreden, terwijl dat volgens de WHO maar drie keer mag.)

Deel dit artikel