Nieuws Curaçao

UNESCO besluit in maart over nominatie dossier Nationaal Archief slavernijverleden

WILLEMSTAD – In maart 2023 neemt het UNESCO Memory of the World Comité een besluit over het nominatiedossier van het Nationaal Archief Curaçao, dat in samenwerking met de Nationale Archieven van Suriname en Nederland het Nationaal Archeologisch en Antropologisch Memory Management (NAAM) en de overheid van St. Maarten is ingediend in november 2021. 

De gezamenlijke nominatie ging over de Documentary Heritage of the Enslaved People of the Dutch Caribbean.

Het Nationaal Archief Suriname heeft het nominatiedossier ingediend bij de UNESCO Memory of the World Register. In het nominatiedossier zijn onder andere opgenomen de slavenregisters, manumissie- en emancipatieregisters, burgerlijke stand documenten van bevrijde personen, het archief van de Inlandse bevolking van Suriname alsook een bijzondere collectie orale verhalen van de tot slaafgemaakten van Curaçao

Deze nominatievoordracht van het Nationaal Archief is ondersteund door de studierichting Geschiedenis van de Anton de Kom universiteit Suriname, Faculteit Humaniora, NAKS, de Nationale UNESCO Commissie Suriname (NUCS) en de National Reparation Commission Suriname. 

Donkerste periode

In de registers komen formele en officiële documentatie voor van tot slaaf  gemaakte mensen in het Caraïbisch gebied waarin namen, geboorte- en overlijdensgegevens zijn geregistreerd. Het is daardoor een unieke verzameling documenten die wat licht kan werpen op en een beter begrip geeft van de mechanismen achter één van de donkerste periodes in menselijke geschiedenis.

Daarnaast kunnen er uit de documenten verbanden worden gelegd met de Nederlandse, Franse en Britse netwerken in de Caraïben, die deel uitmaakten van het wereldwijde netwerk van slavernij en slavenhandel. Specifiek zijn het o.a. de archieven van de West Indische Compagnie (WIC) en de slavenregisters van de Britse Caraïben die eerder in het MoW register zijn geregistreerd. Voor veel mensen zijn de documenten een onmisbare schakel in hun zoektocht naar hun verleden en (her) waardering van het eigene.

In 2021 heeft de UNESCO een oproep gedaan aan alle lidlanden voor het indienen van nominaties (2022-2023 nominatiecyclus) voor opname in het UNESCO Memory of the World International Register. Daarin wordt slechts documentair erfgoed opgenomen dat van belang is voor de wereldgeschiedenis en een uitzonderlijke universele waarde heeft voor de mensheid. Er wordt gelet op de authenticiteit (originele) documenten, de relevantie van de documenten voor de wereld, duurzaam beheer en toegankelijkheid voor het publiek.

Op dit moment worden de ingediende nominaties beoordeeld door de technische commissie, waarna het voorgelegd wordt aan de International Advisory Committee (IAC) van de UNESCO Memory of the World Register. 

Voor wat betreft de collecties van het Nationaal Archief Curaçao ging het om de Slavenregisters 1839-1863, de digitale toegang tot die Slavenregisters, de geboorten-, overlijden- en doopregisters van slaafgemaakten 1831-1863, de collectie Juliana-Brenneker 1856-1914 (1940).

Deel dit artikel