Nieuws Curaçao

Van Huffelen: Curaçao ziet integere belastingdienst als autonome aangelegenheid

WILLEMSTAD – De discussie over de hervorming van het belastingstelsel als onderdeel van het Landspakket heeft maar beperkt plaatsgevonden. “Curaçao beschouwt de vormgeving van haar belastingstelsel als een autonome aangelegenheid”, schrijft staatsecretaris Alexandra van Huffelen in de vierde uitvoeringsrapportage.

Curaçao werkt weliswaar hard aan de modernisering van haar belastingdienst, maar het gaat hierbij om meer dan alleen technische aanpassingen. Recent onderzoek toont aan dat er in de uitvoering van de belastingwetgeving sprake is van ongeoorloofde voorkeursbehandelingen en benadelingen van specifieke belastingbetalers. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Dit probleem aanpakken is niet alleen een technische kwestie, maar raakt ook aan de integriteit en cultuur binnen de organisatie en daar lijkt Curaçao binnen het Landenpakket niet echt aan mee te willen werken, zo valt op te maken uit de vierde uitvoeringsrapportage 2023.

Terwijl het aanpakken van de ongeoorloofde bevoordeling of juist benadeling van bepaalde belastingbetalers een expliciet doel van het Landspakket vormt. “Dit vraagt om een cultuurverandering en versterking van de integriteit binnen de belastingdienst, waarbij een eerlijker en transparanter belastingsysteem centraal staat”. Aldus Van Huffelen.

De reorganisatie en modernisering van de Curaçaose belastingdienst verloopt desondanks voorspoedig.  De modernisering betreft niet alleen de organisatie en werkwijzen, maar ook de ICT-ondersteuning. Dit leidt nu al tot betere belastinginning en hogere jaaropbrengsten.

De samenwerking met de Belastingdienst Caribisch Nederland, gefaciliteerd door de Tijdelijke Werkorganisatie, die in plaats van COHO de landenpakketten ondersteunt en uitvoert, speelt een belangrijke rol in dit proces, aldus de staatssecretaris.

Deel dit artikel