Nieuws Curaçao

Van Huffelen: Homohuwelijk nog niet mogelijk in alle koninkrijksdelen

DEN HAAG – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen heeft in een reactie op vragen uit de Eerste Kamer gezegd dat Nederland beperkte mogelijkheden heeft om in te grijpen in de wetgeving van Aruba en Curaçao met betrekking tot het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. 

Dit ondanks dat het Koninkrijk der Nederlanden in strijd handelt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) door op Curaçao en Sint-Maarten geen geregistreerd partnerschap of huwelijksrechten aan deze paren te bieden.

De staatssecretaris legt uit dat de autonome status van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten binnen het Koninkrijk betekent dat deze landen zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie van fundamentele mensenrechten. 

Dit laat ruimte voor verschillen in de wetgeving ten opzichte van Nederland. Van Huffelen benadrukt dat het enkel tekortschieten in het implementeren van een geregistreerd partnerschap op zichzelf geen reden is voor het Koninkrijk om in te grijpen. 

Ze voegt hieraan toe dat eventuele acties pas overwogen worden wanneer blijkt dat er in het land zelf geen mogelijkheid is om een ontoelaatbare situatie te corrigeren.

Hoge Raad

Ondanks deze beperkingen betreurt Van Huffelen de huidige situatie en wijst ze op de lopende rechtszaken bij de Hoge Raad. Die doet binnenkort uitspraak over het vonnis in hoger beroep, waarin Aruba en Curaçao het homohuwelijk moeten toestaan. Een uitspraak van de Hoge Raad over deze kwestie wordt in januari volgend jaar verwacht.

Deze zaken kunnen mogelijk leiden tot een verandering in de huidige stand van zaken. De staatssecretaris geeft aan dat op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, die als bijzondere gemeenten binnen Nederland vallen, paren van gelijke geslachten wel kunnen trouwen, wat aantoont dat er op deze eilanden geen grote maatschappelijke weerstand tegen dergelijke huwelijken bestaat. 

Deel dit artikel