Nieuws Curaçao

Vandaag begint EFO voor ruim 1700 leerlingen in het Funderend Onderwijs

WILLEMSTAD – Vandaag beginnen 1731 leerlingen op Curaçao aan de Eindtoets Funderend Onderwijs 2022. Het is dit jaar voor de twaalfde keer dat de EFO wordt afgenomen. De toetsdagen zijn 4 tot en met 6 mei en 10 en 11 mei.

56 Curaçaose scholen doen mee met in totaal 85 klassen. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn afkomstig van verschillende scholen die ressorteren onder de zeven reguliere en vijf privé schoolbesturen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De EFO toetst Papiaments, Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Er zijn 270 multiple choice toets-items. De  taaltoetsen gaan over spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De rekentoetsen gaan over vaardigheden en  bewerkingen, meten, geld, tijd en geometrie en verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallen.

Instructietaal en uitslag
Voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde hebben de scholen, afhankelijk van de instructietaal die zij op school hanteren, de keuze om hun leerlingen dit onderdeel of in het Nederlands of in het Papiaments te laten maken. Slechts 100 leerlingen op vier scholen doen dat in het Papiaments.

De resultaten van de Eindtoets FO, de behaalde scores worden in de tweede week van juni 2022 aan de schoolbesturen overhandigd. Zij bepalen de normering en het eindadvies over vervolgonderwijs en hoe dit advies tot stand komt.

Deel dit artikel