Nieuws Curaçao

Vandaag is internationale dag tegen mensenhandel

WILLEMSTAD – Vandaag, 18 oktober, is het de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het Openbaar Ministerie van Curaçao vraagt hier aandacht voor. De aandacht komt in een periode dat Curaçao volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geen vooruitgang boekt in de strijd tegen mensenhandel.

Ondanks enkele stappen zoals het helpen van slachtoffers en vervolgen van vermeende mensenhandelaars, ontbreekt bescherming en preventie in de aanpak van Curaçao. Financiële tekorten en gebrek aan coördinatie bemoeilijken de aanpak. Ambtenaren zijn beperkt bekend met mensenhandel en verwarren het onder meer met migrantensmokkel.

De belangrijkste taak van het Openbaar Ministerie is het vervolgen van mensen die strafbare feiten plegen op het gebied van mensenhandel. Het OM heeft speciale officieren van justitie en een team dat zich richt op mensenhandel en mensensmokkel.

Vervolging 

Ook het Amerikaanse rapport wijst erop dat onderzoek en vervolging van misdaden op het gebied van mensenhandel krachtig moet worden opgevoerd. Zodat daders worden veroordeeld en ook eventuele medeplichtige functionarissen.

Daarbij moet gestreefd worden naar adequate straffen voor veroordeelde mensenhandelaars, die aanzienlijke gevangenisstraffen met zich mee zouden moeten brengen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het OM zegt daarvoor klaar te zijn en op deze manier de strijd tegen deze vormen van criminaliteit wil versterken. Naast het behandelen van strafzaken, werkt het OM ook op beleidsniveau aan de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. 

Ze dragen bij aan bewustwordingscampagnes van de Taskforce Mensenhandel en het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC). Het Openbaar Ministerie komt samen met haar partners binnenkort met een signalenkaart.

Deel dit artikel