Nieuws Curaçao

Vca – vca cursus – vca cursus Rotterdam

Foto Pixabay.com

VCA staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) 

Checklist Aannemers Basisveiligheid. Er is ook een groen-variant speciaal voor medewerkers die in de groensector werken zoals hoveniers. 

VCA is een cursus die leidinggevenden en werknemers alle mogelijke handvatten geeft om zo veilig mogelijk het werk te kunnen doen. Dat gaat van het lezen van gevarenborden tot het dragen van de juiste beschermende kleding, van maatregelen als je werkt op grote hoogten tot ’s nachts werken langs de snelweg. 

Er is een VCA basis cursus van een dag voor medewerkers op de werkvloer en een VCA vol training voor leidinggevenden en zzp’ers. De cursussen zijn zowel op locatie, zoals VCA Rotterdam, als intern bij een bedrijf te volgen. Ook is er een E-learning variant die online te volgen is en afgesloten wordt met een centraal examen. 

Jaarlijks 350 ongelukken bij werken op en aan steigers

Weten werknemers en leidinggevenden dit dan niet? Veel weten ze wel, maar zoals altijd zit het gevaar in een klein hoekje en worden er op een dag heel wat risico’s uit het oog verloren. 

Neem nu het vallen van steigers. Jaarlijks gebeuren er maar liefst 350 ongelukken tijdens werken op en aan steigers. Gemiddeld drie ongevallen hebben een dodelijke afloop. Het gevolg is dat het verzuim bij steigerbouwers dertien procent is. Er is inmiddels een richtlijn steigers in het leven geroepen waar steigerbouwers zich aan moeten houden. Dat wordt regelmatig gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. 

Dat neemt niet weg dat steigerbouwers zelf goed op de hoogte moeten zijn van de te nemen maatregelen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Werknemers moeten ook weten hoe te handelen. 

Preventie is van belang

In een VCA cursus wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. Dit is nog maar één van de vele aspecten van veilig werken in verschillende sectoren. In de bouwsector, de groenvoorziening, de landbouw. Denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, het werken met grote machines of in een ruimte met harde geluiden. 

In alle gevallen geldt dat preventie van belang is. Als iedereen zich bewust is van de gevaren en daar maatregelen tegen neemt, kunnen ongevallen voorkomen worden. En mocht er toch iets misgaan dan is het belangrijk te weten hoe er gehandeld moet worden. Ook dat maakt deel uit van de opleiding. 

Deel dit artikel