Nieuws Curaçao

Veel mis bij aankoop Curaçaohuis aan de Prinsengracht

Marvelyne Wiels was niet gemachtigd om een koopovereenkomst voor het nieuwe Curaçaohuis af te sluiten. Daarvoor was geen landsbesluit. Achteraf is dat alsnog gebeurd met terugwerkende kracht.

De begrotingswijzing die nodig was voor de aankoop had geen onderbouwing en had niet mogen worden uitgevoerd.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao in een rapport waarin zij onderzoek deed naar de aan- en verkoop van de panden aand de Badhuisweg en Prinsengracht, alsmede de ambtswoning van Wiels.

Wiels had ook geen goede onderbouwing voor de redenen die zij aandroeg om de oude panden van het Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag te verruilen voor een nieuw kantoorpand.

De verkoop en aankoop van de panden heeft Curaçao tot eind 2019 in totaal
5,5 miljoen gulden (2,5 miljoen Euro) gekost.

De oude panden op de Badhuisweg zijn nog steeds in handen van de Curaçaose overheid. De verkoop is destijds niet geaccordeerd door de Staten.

Schaalvoordelen

Wiels heeft het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister niet laten onderzoeken in welke mate zij schaalvoordelen kon behalen met een ‘Curaçao house’ alvorens te beslissen om een nieuw pand te kopen.

Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking
met andere instanties om inzichtelijk te maken welke voordelen te behalen waren.

Tijdens het aankoopproces is niet voldoende gezorgd om juist die activiteiten uit te voeren die bijdragen tot het behalen van het doel dat beoogd werd met de verhuizing zoals vermeld door het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.

Zo is er niet gezorgd dat de Stichting Studiefinanciering SSC en het Toerismebureau CTBE ook aan het aankoopproces konden deelnemen en zijn de behoeften van alle betrokken organisaties in niet in kaart gebracht. Ook is er niet gezorgd dat de Raad van Ministers akkoord gaf voor de criteria waar het nieuwe pand aan moest voldoen.

Analyse

De beslissing voor het kopen van een nieuw pand was vooraf niet goed voorbereid met een analyse van de kosten voor het onderhouden en renoveren van de panden aan de Badhuisweg ten opzichte van de kosten voor het kopen van een nieuwe pand.

De aankoop van het nieuwe pand aan de Prinsengracht kostte uiteindelijk 700.000 gulden (312.000 Euro) meer dan verwacht was. De inschatting van de totale kosten voor het plegen van achterstallig onderhoud waren lager dan het uitgegeven bedrag voor het aankopen van een nieuw pand.

Inclusief de kosten voor het functioneel maken van de nieuwe behuizing. Conform de taxatierapporten bedroegen de onderhoudskosten bijna 1,9 miljoen gulden (845.000 Euro), terwijl in totaal 5,2 miljoen gulden is
uitgegeven voor aankoop van pand aan de Prinsengracht.

Derhalve heeft de beslissing voor het kopen van een nieuw pand het Land Curaçao ruim 3,3 miljoen gulden (€ 1,5 miljoen Euro) meer gekost dan de kosten die gemaakt moesten worden voor het renoveren van het bestaande kantoorpand.

Aansprakelijkheid

De Rekenkamer raadt de huidige regering aan juridisch advies op te vragen over de mogelijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders, waaronder Ivar Asjes en Marvelyne Wiels, ten aanzien van de gemaakte kosten vanwege het onrechtmatig en ondoelmatig handelen in het proces van de verkoop van de panden aan de Badhuisweg.

Ook de extra uitgaven op basis van de beslissing om een nieuw Curaçaohuis te kopen in plaats van het plegen van achterstallig onderhoud aan de panden van ongeveer 3,6 miljoen gulden (1,6 miljoen euro) zou daarin meegenomen moeten worden, aldus de Rekenkamer.


Lees ook:

Deel dit artikel