Nieuws Curaçao

Veiligheid Caribisch gebied roept om versterking Koninkrijksrelaties

Binaire, 22 mei 2015.Werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op de Nederlandse Antillen. Patrouille van de Kustwacht met een RHIB met landsambtenaren.
Binaire, 22 mei 2015.Werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op de Nederlandse Antillen. Patrouille van de Kustwacht met een RHIB met landsambtenaren.

Den Haag – De veiligheid en rechtsorde van het Koninkrijk staan onder druk, zowel in Nederland als  in het Caribisch gebied.

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op elkaar aangewezen om ondermijnende drugscriminaliteit en sociaaleconomische achteruitgang terug te dringen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept de landen in het advies ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’ op tot veel nauwere samenwerking. ‘Het Statuut van het Koninkrijk vormt geen belemmering, maar biedt juist mogelijkheden voor effectievere krachtenbundeling. Verbeteringen van rechtshandhaving, mensenrechten en duurzame ontwikkeling maken daar onlosmakelijk deel van uit. De landen van het Koninkrijk hebben op deze terreinen de afgelopen tien jaar onvoldoende vooruitgang geboekt. Daarom is een stevige aanpak nodig’, aldus prof. Joris Voorhoeve, voorzitter van de commissie die het AIV-advies heeft voorbereid.

Lees het hele artikel op Koninkrijk.nu


Lees ook:

Deel dit artikel