Nieuws Curaçao

Venezolanen ‘kiezen’ voor onveilig Venezuela boven ondraaglijke omstandigheden in Curaçaose detentiecentra

WILLEMSTAD – Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao zien massaal af van een beroep op internationale beschermingsprocedure. Niet omdat Venezuela veilig voor ze is, maar omdat de Curaçaose detentieomstandigheden nog onveiliger zijn. 

Volgens Human Rights Defense Curaçao (HRDC) hebben veel van de Venezolaanse vluchtelingen, die nu vast zitten, mentale angst en zijn de onmenselijke omstandigheden in het detentiecentrum voor hen ondragelijk. 

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Türk, heeft de regeringen van Aruba en Curaçao opgeroepen om de beschermingsrisico’s voor Venezolaanse migranten aan te pakken.

Artikel 3

Acht Venezolaanse vluchtelingen, onder wie een 18-jarig meisje en jonge moeders, worden sinds november vorig jaar door de Curaçaose overheid vastgehouden omdat ze Curaçao per boot wilden binnenkomen zonder zich te registreren. 

Ze deden allemaal een beroep op bescherming op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om deportatie te voorkomen. Vorige week verdedigde Human Rights Defense Curaçao (HRDC) deze personen tegen de minister van Justitie om hen vrij te krijgen met een zogenaamde meldplicht. 

Deze acht mensen maakten deel uit van een groep van 29 vluchtelingen die in december bescherming zochten op basis van dit artikel 3, onderdeel van het ook voor Curaçao geldende Europees recht. Een absoluut recht, dat bescherming biedt tegen foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, bij uitzetting naar het land van oorsprong. 

Zitting

Tijdens de zitting van het Hof, acht maanden na hun arrestatie, liet de regering weten dat op 14 juli een beslissing zal worden genomen op het artikel 3 EVRM-verzoeken van deze acht mensen. Dit heeft geen invloed meer op de lopende gerechtelijke procedures. 

Het geeft volgens HRDC wel aan dat de regering buitengewoon traag is met het nemen van beslissingen die verstrekkende juridische gevolgen kunnen hebben en in veel gevallen een kwestie van leven of dood zijn voor degenen die worden uitgezet.

Onverschilligheid

HRDC laat daarom opnieuw haar stem horen in wat zij de onverschilligheid en het flagrante gebrek aan geweten van de regering noemt in zaken over mensenrechten, inclusief die voor mensen zonder papieren. 

De rechters in hoger beroep beslissen uiterlijk 7 augustus op het verzoek van de Venezolanen om vrij te worden gelaten met een meldplicht bij de Immigratiedienst.

Deel dit artikel