Nieuws Curaçao

Vergunning loterijsector wordt aangepast, overheid wil meer toezicht en handhaving 

WILLEMSTAD – De overheid gaat strengere eisen stellen aan de loterijsector in Curaçao. Die moet bij de hernieuwde aanvragen van een vergunning aan aanvullende administratieve voorwaarden voldoen. 

Zo komt er een verplichting om de administratie volgens een geautomatiseerd systeem bij te houden en de Curaçao Gaming Control Board, GCB gaat meer armslag krijgen om toezicht te houden en te handhaven.

Met het pakket van voorgestelde aanpassingsvoorstellen wordt beoogd het risicoprofiel van de loterijsector in Curaçao, waarbinnen grote hoeveelheden kasstromen circuleren, tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

Door het cash intensieve karakter, dat eigen is aan het loterijbedrijf, wordt de gehele sector als gevoelig beschouwd voor witwas- en andere ongeoorloofde praktijken. 

Aangezien dit op gespannen voet staat met de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce inzake witwassen en terrorismefinanciering, waar Curaçao zich als jurisdictie aan heeft gecommitteerd, heeft dat naar verwachting geleid tot uitsluiting van de loterijsector van primaire bancaire dienstverlening.

De Sociaal Economische Raad, SER heeft op het voorstel inmiddels advies gegeven. Dat advies is nog niet openbaar.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel