Politie en Justitie

Verlenging deadline voor indiening voorstel mensenhandel Awareness Campagne

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie van Curaçao heeft de indieningsdeadline voor de terms of reference van drie korte films, die deel uitmaken van een bewustwordingscampagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, verlengd. Oorspronkelijk gepland voor een eerdere datum, hebben geïnteresseerde partijen nu tot 31 mei 2024 de tijd om hun voorstellen in te dienen.

Deze films zijn bedoeld om het bewustzijn over mensenhandel en mensensmokkel binnen de gemeenschap te vergroten en ongewenste situaties herkenbaar te maken, zodat deze gemeld kunnen worden. Ze moeten niet alleen afschrikkende effecten hebben op degenen die bij deze praktijken betrokken zijn, maar ook slachtoffers aanmoedigen om hulp te zoeken en hun verhaal te doen.

Belangrijk is dat de films in Papiaments wordt geproduceerd, met mogelijkheden voor ondertiteling of nasynchronisatie in het Spaans, conform de afspraken met het ministerie. Het ministerie benadrukt ook dat alle content als overheidsmateriaal zal worden gebrandmerkt, waarbij het intellectuele eigendom strikt bij de Curaçaose overheid ligt.

Bij de productie van de films wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Justitie om ervoor te zorgen dat de inhoud overeenkomt met andere communicatiematerialen en voldoet aan de strikte voorwaarden die zijn gesteld. Voorafgaande goedkeuring van scripts en draaiboeken door het ministerie is een vereiste voordat de productie van start kan gaan.

De doelgroep van deze campagne omvat de gehele samenleving van Curaçao, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals slachtoffers, jongeren en migranten of ongedocumenteerden. De campagne zal zowel via traditionele als sociale media worden verspreid, waarbij elke vorm van verspreiding buiten deze kanalen om schriftelijke toestemming vereist van het ministerie van Justitie.

Met deze verlenging hoopt het Ministerie van Justitie meer kwalitatieve voorstellen te ontvangen en daarmee de effectiviteit van de campagne te vergroten. Potentiële deelnemers worden aangemoedigd om de extra tijd te benutten om aan alle vereisten te voldoen en hun beste werk voor te leggen.

Deel dit artikel