Nieuws Curaçao

Versnelde afhandeling inkomstenbelastingaangiften vóór einde jaar

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven om zoveel mogelijk aanslagen inkomstenbelasting op te leggen en restituties uit te betalen vóór het einde van het jaar. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst hun verplichtingen kunnen nakomen.

Inkomstenbelasting is een vorm van aanslagbelasting. De belastingplichtige dient eerst aangifte te doen. Op basis van deze aangifte berekent de Belastingdienst het verschuldigde belastingbedrag of de restitutie en legt dit vast in een aanslag.

De afgelopen 18 maanden heeft de Belastingdienst hard gewerkt aan het opschonen van bestanden en het wegwerken van achterstanden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de werkvoorraden van de verschillende belastingsoorten. Maar er zijn nog steeds veel inkomstenbelastingaangiften waarvoor aanslagen opgelegd moeten worden.

Op dit moment moeten er nog ruim 26.000 aanslagen worden opgelegd over de jaren 2019 tot heden.

In een brief aan het hoofd van de Inspectie van 24 oktober heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat zij willen dat zoveel mogelijk IB-aangiften vóór eind 2023 zijn afgehandeld. Het ministerie heeft het hoofd verzocht om een gedetailleerde aanpak en planning op te stellen voor het wegwerken van de werkvoorraad en om periodiek op de hoogte te worden gesteld van de voortgang.

Het is belangrijk dat zowel de positieve als de negatieve aanslagen zo snel mogelijk worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat belastingplichtigen kunnen voldoen aan hun plicht om belasting te betalen, terwijl de Belastingdienst voldoet aan het recht van de belastingplichtigen op restitutie. Hiermee wordt voorkomen dat er weer grote achterstanden ontstaan in de aanslagoplegging.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel