Algemeen

Vervoer nieuwe windmolens naar Koraal Tabak logistieke uitdaging

WILLEMSTAD – Aqualectra gaat haar windenergieproductie uitbreiden met de komst van vijf nieuwe windmolens bij Koraal Tabak. Het vervoer vanaf de haven naar de uiteindelijke bestemming is een logistieke uitdaging. Curaçao krijgt daarmee een derde windmolenpark op het eiland.

De komst van de vijf nieuwe windmolens bij Koraal Tabak is het resultaat van maandenlange voorbereidingen. NuCapital heeft nauw samengewerkt met Vestas, het bedrijf dat de windmolens heeft ontworpen, en Ter Linden, verantwoordelijk voor het transport, om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. In samenwerking met de Dienst Openbare Werken en het politiekorps zijn gedetailleerde plannen gemaakt om het transport veilig en zonder verstoringen te laten verlopen.

Arriveren

De windmolens arriveren op 29 juli per schip bij Brionwerf en worden vervolgens in ongeveer een maand tijd naar Koraal Tabak vervoerd. Dit transport omvat diverse logistieke uitdagingen, zoals het vervoeren van lange pijpen en grote rotorbladen. Tijdens het transport is de politie aanwezig om het verkeer te begeleiden en ervoor te zorgen dat de operatie zonder problemen verloopt.

Op 29 juli begint het initiële transport van Brionwerf naar een terrein van de voormalige Amstel brouwerij aan de Nieuwehaven. Vervolgens start het definitieve transport naar Koraal Tabak op 6 augustus. Voorafgaand aan het officiële transport vinden er voorbereidingen plaats, zoals het verhogen van telefoon- en elektriciteitsleidingen en het snoeien van bomen langs de route.

Infrastructuur

Bol AlgemeenBol Algemeen

Voor het transport worden twee soorten vrachtwagens ingezet. Reguliere vrachtwagens vervoeren de kleinere onderdelen, terwijl langere vrachtwagens de grote pijpen en rotorbladen transporteren. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt het grootste deel van het transport in het weekend en buiten de spitsuren gepland. Tijdens het transport worden op bepaalde punten aanpassingen aan de infrastructuur gedaan, zoals het tijdelijk verwijderen van vangrails.

Bij belangrijke knelpunten, zoals de rotonde bij Sta Rosa, worden er extra maatregelen genomen om het transport soepel te laten verlopen. Hier wordt de hoogte van de rotonde tijdelijk worden verlaagd en verkeersborden verwijderd. Ook moeten vrachtwagens op sommige momenten aan de verkeerde kant van de weg rijden om scherpe bochten veilig te nemen.

Duurzaam

Wanneer het nieuwe windmolenpark op Curaçao eenmaal in gebruik wordt genomen, betekent dit dat minstens de helft van alle elektriciteit die op het eiland wordt gebruikt, komt van bronnen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals de wind. 

Met de aanleg van het Windmolenpark op Koral Tabak wordt het mogelijk om in 2030 voor iets meer dan twee derde van de behoefte aan stroom, zo’n zeventig procent, op te kunnen wekken uit duurzame bronnen. 

Volgens de overheid zou de uitbreiding ook kunnen bijdragen aan het verlagen van de elektriciteitsprijzen op Curaçao, het verminderen van brandstofimport, het terugdringen van gasemissies in de atmosfeer en het verbeteren van de Curaçaose betalingsbalans.

Deel dit artikel