Nieuws Curaçao

Voorlopig geen nieuw tankstation bij Malpais

Mal Pais pompstation | Foto Vigilante

WILLEMSTAD – Er komt voorlopig geen nieuw benzinestation bij Malpais. De associaties van pomphouders, Copda en Asogas, hebben met succes een rechtszaak tegen de overheid en St. Helena Pompstation gewonnen. 

De rechter heeft de verleende vestigingsvergunning voor het tankstation bij Malpais ongeldig verklaard. De minister moet nu binnen vier maanden een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag. 

Volgens de rechter had de minister geen duidelijke motivering gegeven voor deze verlening. Zo was niet duidelijk of de aanvraag beoordeeld was aan de hand van de weigeringsgronden zoals vastgelegd in de vestigingsregeling. 

Bovendien was de minister op de hoogte van de bezwaren van de pomphoudersverenigingen Copda en Asogas tegen de komst van het benzinestation bij Malpais. De rechter oordeelde dat de minister deze bezwaren had moeten meenemen in zijn beoordeling.

De vestigingsvergunning vermeldde niet of de minister het vestigingsbeleid heeft nageleefd. Hoewel er werd verwezen naar adviezen die volgens dit beleid bij de beoordeling betrokken moesten worden, ontbrak een motivering van de conclusies die uit deze adviezen werden getrokken. Dit leidde tot de beslissing van de rechter om de vergunning ongeldig te verklaren.

De minister moet nu opnieuw een beslissing nemen over de aanvraag, waarbij deze beslissing voorzien moet zijn van een duidelijke en onderbouwde motivering. Hieruit moet blijken aan welke voorwaarden en weigeringsgronden de minister de aanvraag heeft getoetst. 

Daarnaast moet de minister rekening moeten houden met de bezwaren van de pomphoudersverenigingen, die betrekking hebben op de economische belangen van bestaande pompstations binnen een straal van 5 kilometer van het voorgenomen tankstation bij Malpais. 

Deze bezwaren zijn gericht op het behoud van de levensvatbaarheid van de pompstations bij Tera Kora en Juan Domingo, waarvan de marges op benzine reeds beperkt zijn. De vrees bestaat dat toenemende concurrentie zal leiden tot een afname van het klantenbestand.

Winkelcentrum

Eerder hadden de betrokken partijen al een rechtszaak aangespannen om de bouw van het pompstation te stoppen, maar deze uitspraak viel in hun nadeel uit. 

Hoewel de overheid nog geen bouw- en hindervergunningen had verstrekt, oordeelde de rechter dat de vergunningen hun economische belangen niet zouden schaden. Het overgrote deel van de bouwconstructie betreft een winkelcentrum, waarbij slechts een klein deel van het terrein is toegewezen voor het pompstation.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel