Nieuws Curaçao

Vooropenen en stemmen tellen bij Briefstembureau Curaçao

WILLEMSTAD – Het Briefstembureau Curaçao begint volgende week met het vooropenen van de stembescheiden en gaat op 22 november over tot het tellen van de op Curaçao uitgebrachte stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zowel het vooropenen als het tellen vindt plaats tijdens een openbare zitting.

Bij het vooropenen worden de oranje retourenveloppen geopend. De briefstembewijzen en de kopieën van de identiteitsbewijzen en paspoorten worden gecontroleerd op geldigheid. Het tellen van de stemmen begint dan nog niet.

Op maandag 20 november en dinsdag 21 november vindt het vooropenen plaats. Op woensdag 22 november vindt vanaf drie uur het vooropenen van de laatste binnengekomen retourenveloppen plaats.  

Stemmen tellen

Bij het tellen van de stemmen worden de witte enveloppen geopend en worden de stembiljetten geteld. 

Op woensdag 22 november begint het Briefstembureau Curaçao vanaf acht uur ’s ochtends met het tellen van de stemmen. Deze telling gaat door totdat de laatste stem is geteld en alle procedures zijn afgerond. 

Kiesgerechtigden hebben nog tot en met woensdag 22 november vóór drie uur ’s middags hun stem uitbrengen om het Briefstembureau Curaçao, bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad aan de Scharlooweg 55. Na dat tijdstip kan het Briefstembureau bij wet geen stemmen meer aannemen.

Deel dit artikel