Nieuws Curaçao

Voorraad bezwaarschriften Belastingdienst verminderd, maar niet snel

WILLEMSTAD –  Het aantal bezwaarschriften bij de Belastingdienst verminderde in september met bijna zesduizend per maand, maar er kwamen er ruim 5.600 bij. Die maand stond de teller van alle nog openliggende bezwaarschriften aan het begin op ruim 37.000. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Er worden per jaar ruim 300.000 aanslagen opgelegd door de Inspecteur. Als gevolg van de massale invorderingsacties die op dit moment plaatsvinden, is de instroom van het aantal bezwaarschriften aanzienlijk gestegen.

De Belastingdienst wil bezwaarschriften tijdig afhandelen. Maar vanwege de grote instroom is het niet altijd haalbaar om aan deze wens te voldoen.

Onderscheid

Zo dient een bezwaarschrift binnen twee weken na ontvangst te worden geregistreerd, geclassificeerd naar moeilijkheidsgraad en worden toegewezen aan een behandelaar. Bij de afhandeling wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve bezwaarschriften en inhoudelijke bezwaarschriften.

Administratieve bezwaarschriften worden ingediend om administratieve redenen, bijvoorbeeld een onjuiste verwerking van een betaling of omdat een aangifte is aangemerkt als niet tijdig ingediend. Het gaat hier dus om bezwaarschriften die relatief snel door een administratief medewerker afgehandeld kunnen worden.

Inhoudelijke bezwaarschriften zijn bezwaarschriften met een fiscaal inhoudelijk aspect. Het gaat hier bijvoorbeeld om bezwaarschriften tegen aanslagen die naar aanleiding van een onderzoek van Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) zijn opgelegd. Deze bezwaarschriften zijn complexer en worden door een aanslagregelaar of inspecteur behandeld.

Negentig dagen

De doelstelling van de belastingdienst is om 100 procent van de administratieve bezwaarschriften binnen een termijn van negentig dagen af te handelen. Om deze doelstelling te kunnen behalen is de voorraad administratieve bezwaarschriften opgesplitst in twee delen: ontvangen vóór januari 2022 en ontvangen na januari 2022. 

De bezwaarschriften die vóór januari 2022 zijn ingediend dienden vóór 1 oktober 2022 volledig afgehandeld te zijn. Voor de bezwaarschriften die in 2022 zijn ingediend wordt een termijn van negentig dagen gehanteerd.

Voor de inhoudelijke bezwaarschriften is het streven om 99 procent binnen de wettelijke termijn van negen maanden af te handelen. Met een externe ICT-provider wordt momenteel gewerkt aan een query om de doorlooptijd van deze bezwaarschriften te kunnen monitoren.

Opleggen

Bol AlgemeenBol Algemeen

De Belastingdienst krijgt momenteel ondersteuning van medewerkers van de SBAB ter bevordering van een snellere afhandeling van de bezwaarschriften.

Nu de Belastingdienst de achterstanden in het opleggen van aanslagen voor vrijwel alle middelen heeft ingehaald, is de verwachting dat de instroom bezwaarschriften in 2023 structureel zal verminderen en dat de gestelde doelstellingen behaald kunnen worden.

Deel dit artikel