Nieuws Curaçao

Voorstel: Arubastraat zou ‘Erno Daniel Jansen’ boulevard moeten worden genoemd

WILLEMSTAD – Oud-parlementariër Melvin ‘Mac’ Cijntje heeft een voorstel ingediend bij de Komishon Nòmbernan di Kaya voor een naamsverandering van de Arubastraat in Willemstad naar ‘Erno Daniel Jansen’ Boulevard, ofwel ‘ErDaJa’ Boulevard. Het voorstel is bedoeld om erkenning te geven aan de buitengewone sportprestaties van Erno Daniel Jansen in voetbal en honkbal in de jaren vijftig en zestig.

Met deze naamsverandering hoopt Cijntje Jansen extra te eren voor zijn bijdragen aan de sport op het eiland. De voorgestelde naamsverandering zou beginnen bij het viaduct over de huidige Arubastraat tot aan de rotonde Ergilio Hato.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Cijntje, die het voorstel indiende zowel in zijn hoedanigheid als burger als oud-parlementariër voor Pueblo Soberano, onderbouwt zijn voorstel met de aankomende veranderingen aan de Arubastraat. De verwijdering van het viaduct op de Arubastraat, zoals aanbevolen door de Verenigde Naties en de Universiteit van Oxford, biedt volgens hem een uitgelezen kans om de straatnaam te wijzigen en een lokale sportlegende te eren.

Naast zijn pleidooi voor de naamsverandering, heeft Cijntje, momenteel werkzaam bij de afdeling Project Ontwikkeling en Advies van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, ook plannen voorgesteld voor de stedelijke ontwikkeling. Deze plannen omvatten de ontmanteling van viaducten in Scharloo en Otrobanda, in lijn met mondiale ontwikkelingen die een duurzamere en veiligere stadsomgeving bevorderen. 

Hij benadrukt de negatieve impact van viaducten op de stadsdelen en pleit voor een aanpak die meer ruimte biedt aan wandelen, fietsen en een verbeterd openbaar vervoerssysteem.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel