Curaçao

VPCO: Scholen kunnen kosten niet meer betalen

Scholen kunnen hun kosten niet meer betalen. Dat schrijft de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) in een noodbrief gericht aan de regering. Er wordt niet meer geïnvesteerd in het onderwijs dat bovendien onvoldoende meegroeit met de veranderingen op Curaçao en in de wereld.

Bestuursvoorzitter Maghalie van der Bunt – George wil dinsdag een onderhoud met de premier waarin de grote zorgen die er zijn voor wat betreft de ontoereikende bekostiging voor onderwijs onder meer voor de schoonmaak van de scholen en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van onderwijs kunnen worden besproken. Van iedere school gaat een delegatie bestaande uit een directielid en enkele docenten. Ook heeft de VPCO een vergadering aangevraagd met de onderwijscommissie van het parlement.

Maghalie van der Bunt – George

In de meeste gevallen werken scholen gedwongen met krijt en bord. Er is geen geld voor digiborden en computers voor docenten. De lokalen zijn warm, er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud, de meubels voor het onderwijspersoneel zijn armoedig en methodes zijn verouderd. Er is groot gebrek aan materialen en middelen, aldus het VPCO.

De problematiek van de ontoereikende en ongelijke bekostiging is de politiek niet onbekend, schrijft het VPCO. In een onderzoeksrapport van de overheidsaccountant SOAB van 2011 is al geconstateerd dat er structureel te weinig geld gaat naar onderhoud aan schoolgebouwen. Daarin werd ook gesteld dat de meerjaren onderwijsbegroting niet voldoet aan de eisen van duurzaam financieel evenwicht. Betrouwbare meerjarenplanningen en de bijbehorende ramingen ontbreken. Er is daardoor ook geen geld voor ICT faciliteiten, de energierekening, schoonmaak, leermiddelen en materialen.

Volgens VPCO is het onderzoeksresultaat van SOAB uit 2011 nog steeds actueel. ‘Er is met het onderzoeksrapport bar weinig gedaan’, zegt het bestuur, dieenkt dat de politiek het rapport verouderd zal vinden en liever investeert in nog een onderzoek dan in het onderwijs zelf.

Deel dit artikel