Nieuws Curaçao

Vraagtekens bij benoemingen Curaçaohuis

Carlson Manuel

Carlson Manuel, de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag heeft volgens interne documentatie een groot aantal mensen aangenomen met een negatief advies van de HRM-organisatie van de overheid in Willemstad. De voordrachten werden desondanks door de ministerraad in Forti, geaccordeerd. Dat meldt een klokkenluider, die zijn bevindingen met documentatie naar verschillende media stuurde, waaronder Curaçao.nu.

Eerder kwam Manuel al in opspraak omdat hij zijn broer en schoonzus te werk heeft gesteld op het Curaçaohuis. Manuel ontkent de berichten. Zijn broer heeft weliswaar werk verricht, maar dat zou door de gevolmachtigde minister uit eigen zak zijn betaald.

Maar op 13 september dient Manuel, volgens de klokkenluider bij de minister-president het verzoek in om zijn broer met terugwerkende kracht tot 1 juli in dienst te mogen nemen als medewerker Communicatie. Op 27 oktober brengt de directeur Human Resources & Organisatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening een negatief advies uit aan premier Pisas. De aanstelling is in strijd met het geldende vacaturebeleid. Alleen kritische vacatures mogen worden vervuld.

De directeur wijst er ook op dat de familieband de schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengt. Bovendien heeft broer Carlton geen aantoonbare opleiding en ervaring om de beschreven functie te vervullen. Er bestaan twijfels over de juistheid van zijn cv.

Pisas tekent ondanks het negatieve advies van BPD het besluit van de Raad van Ministers om broer Carlton in dienst te nemen. Het salaris wordt vastgesteld op 6.812,-. gulden. Daarbovenop wordt hem zonder nadere motivering een toeslag van 25 procent toegekend. De datum van indiensttreding wordt geantidateerd naar 1 juli.

Mambi

Bol AlgemeenBol Algemeen

In een niet gedateerde brief in handen van de klokkenluider dient Manuel bij premier Pisas het verzoek in om Efrem Mambi in dienst te mogen nemen als persoonlijk medewerker belast met culturele zaken en evenementen.

De directeur Human Resources & Organisatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening adviseert negatief. De aanstelling is in strijd met het geldende vacaturebeleid, waarin alleen kritische vacatures mogen worden vervuld. De directeur wijst er tevens op dat de bedoelde functie niet voorkomt in de vastgestelde formatie van het kabinet.

Desondanks tekent Pisas op 27 oktober het besluit van de Raad van Ministers om Mambi in dienst te nemen. Het salaris wordt vastgesteld op 4.787,-. gulden. Daarbovenop wordt hem zonder toelichting een toeslag van 25 procent toegekend plus een ‘revaluatietoeslag’ van 17 procent. De datum van indiensttreding wordt op 1 november gesteld. Mambi is ‘creative director’ van een band.

Betrian

In een niet gedateerde brief dient – volgens de klokkenluider – Manuel bij premier Pisas het verzoek in om Radjiv Betrian in dienst te mogen nemen als beleidsmedewerker belast met culturele zaken en evenementen.

De directeur Human Resources & Organisatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening brengt een negatief advies uit. De aanstelling is in strijd met het geldende vacaturebeleid van de overheid, waarin alleen kritische vacatures mogen worden vervuld. De directeur van BPD wijst er ook op dat de bedoelde functie niet voorkomt in de vastgestelde formatie van het kabinet.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ondanks dit negatieve advies tekent Pisas het besluit van de Raad van Ministers om Betrian in dienst te nemen. Het salaris wordt vastgesteld op 7.001,-. gulden. Daarbovenop wordt hem zonder toelichting een toeslag van 25 procent toegekend plus een ‘revaluatietoeslag’ van 17 procent.  De datum van indiensttreding wordt op 1 november gesteld. Betrian werkt(e) bij een autoverhuurbedrijf.

Ponsioen-Provence

In een niet gedateerde brief dient Manuel volgens de klokkenluider bij premier Pisas het verzoek in om Carla Ponsioen-Provence voor de duur van één jaar in dienst te mogen als interim-directeur van het kabinet.

Op 27 oktober brengt de directeur Human Resources & Organisatie van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening een negatief advies uit. Formeel is er een vacature en de functie werd op waarnemersbasis vervuld door het hoofd Juridische Zaken.

Om die reden stelt BPD vast dat het een kritische functie betreft die conform het vacaturebeleid mag worden vervuld. Maar omdat Ponsioen niet over de voor een directiefunctie vereiste opleiding en ervaring beschikt, is het advies negatief.

Desondanks tekent Pisas op diezelfde 27 oktober het besluit van de Raad van Ministers om Ponsioen te benoemen. Het salaris wordt vastgesteld op circa 9.500,-. gulden. Daar bovenop wordt haar zonder toelichting een toeslag van 25 procent toegekend, een representatievergoeding van 200 gulden plus een huurvergoeding van 1.500 gulden per maand. De datum van indiensttreding wordt op 1 november gesteld. Ponsioen is vitaliteitscoach. Zij zou een hechte band hebben met de gebroeders Manuel die haar aanspreken met tante.

Totaal

Exclusief werkgeverslasten gaan bovenstaande benoemingen volgens de klokkenluider om een extra kostenpost van bijna 450.000,- gulden per jaar. Voor geen van de vier ingevulde functies zou in het openbaar geworven zijn. De motivering van Manuel, zoals dat beschreven is in zijn voordrachten aan premier Pisas komen vrijwel één op één overeen met het beleid dat op het kabinet werd ingevoerd nadat er een einde was gekomen aan de ambtsperiode van toenmalig gevolmachtigde minister Wiels die eveneens een voorkeur had om familie en vrienden aan te stellen.

De aan broer Carlton, Betrian en Mambi toebedeelde taken worden volgens interne bronnen al door twee communicatiemedewerkers uitgevoerd. Die beschikken – anders dan de nieuwkomers – wel over de vereiste opleiding en ervaring. Met de terugkeer van ziekteverlof van oud-directeur Ann Philipps is ook de komst van een interim-directeur overbodig.

Gevolmachtigd minister Carlson Manuel heeft nog niet gereageerd op bovenstaande beschuldigingen.


Deel dit artikel