Nieuws Curaçao

Vrijwillige Certificaten in de nieuwe gokwet onacceptabel voor Orde van advocaten

WILLEMSTAD – Er zijn specifieke delen van de nieuwe Wet op Online gokken (LOK) waar de Orde van Advocaten het niet mee eens is. Een daarvan betreft het certificaat dat wordt verleend aan dienstverleners zoals advocaten zelf, het toezicht en de sancties op het moment dat een advocaat besluit om zo’n certificaat aan te vragen zoals vermeld in artikel 5-17 van het wetsontwerp. 

Dit bracht mevrouw Carine Jansch van de Orde van Advocaten naar voren tijdens een presentatie om de positie van deze entiteit ten opzichte van de genoemde wet vast te stellen. De organisatie is van mening dat er bezwaren zijn, die al in verschillende brieven aan de regering zijn geuit.

Verder verklaarde zij dat in een brief van januari, het bestuur hun bezwaar tegen de accreditatie van advocaten door de Curaçao Gaming Authority (CGA) had genoemd. Maar de minister van Financiën reageerde door te zeggen dat de accreditatie vervangen was door een certificaat en dat dit vrijwillig is. Maar dit is voor de advocaten simpelweg onaanvaardbaar voor de advocaten, omdat het via een achterdeur een mechanisme voor controle en evaluatie herintroduceert. 

Volgens mevrouw Jansch kan de CGA volgens het wetsvoorstel een certificaat uitgeven voor de dienstverlening aan klanten die actief zijn in online gaming. De aanvraag voor een certificaat kan worden overwogen als de aanvrager de nodige kennis, ervaring en kwaliteit heeft om dit type dienst te bieden. 

Het certificaat blijft onder toezicht van de CGA. Maar als het certificaat wordt aangevraagd en verleend door de CGA, is het toezicht niet langer vrijwillig, en dat is het grootste bezwaar van de Orde van Advocaten, omdat advocaten al onder een advocatentoetsingswet vallen. 

Dit toezicht is sterk gericht op de advocatuur en ter bescherming van degenen die gerechtigheid zoeken. In het geval van de CGA is dat echter niet het geval. Overigens is het toezicht door de CGA niet voldoende duidelijk in het wetsvoorstel en bevat het veel hiaten, volgens de advocatuur.

Deel dit artikel