Nieuws Curaçao

Vrijwilligers knappen scholen Curaçao op: ‘geen budget voor’

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Het is nog vroeg in de ochtend als een groep vrijwilligers het terrein rondom de Sta. Rosa de Lima College aan het schoonmaken is. De coördinator, hoofd van de oudervereniging Ruchairys Martina is nog even snel verf halen, want ook een groep jongeren staat te trappelen om de handen uit de mouwen te steken.

Op verschillende locaties op Curaçao is de jaarlijkse editie van CURA DOET begonnen. Een initiatief waarbij vrijwilligers zich opgeven om samen scholen, stichtingen, ouderencentrums en sportcentrums te helpen de boel op te knappen. “De meeste scholen hebben weinig tot geen budget om het schoolgebouw of schoollokalen te onderhouden. Door initiatieven zoals CURA DOET worden de scholen in ieder geval een keer per jaar toch opgeknapt”, aldus projectmanager Vicky Trinidad.

Duizenden vrijwilligers hebben zich aangemeld voor de achtste editie van CURA DOET. In totaal werden er 300 projecten uitgevoerd met hulp van buurtbewoners, bedrijven, groepen vrienden, collega’s, studenten en families die massaal hebben meegeholpen. “Tijdens deze achtste editie lag de focus op wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Het thema van 2021 luidde dan ook: Voor elkaar, met elkaar!”, aldus Trinidad.

Onder de projecten die zich hebben aangemeld zitten veel scholen. Zij hebben met hulp van leerlingen, oud-leerlingen, ouders en andere vrijwilligers hun school kunnen opknappen voor het nieuwe schooljaar weer gaat beginnen. Tijdens de vrijwilligers dag werden terrassen en daken aangepakt, werden betonnen vloeren geverfd, hekwerk gerepareerd en werd er een moestuin voor de kinderen aangelegd. Een van de scholen heeft een prachtige muurschildering op de muur van hun bibliotheek gemaakt en de bibliotheek opnieuw heeft ingericht.

Geen budget
“De meeste scholen hebben weinig tot geen budget om het schoolgebouw of schoollokalen te onderhouden. Door initiatieven zoals CURA DOET worden de scholen in ieder geval een keer per jaar toch opgeknapt”, aldus Trinidad.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het onderhoud van de schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van de overheid. Echter wordt het budget van scholen al jaren gekort waardoor er veel achterstallig onderhoud is. Schoolbesturen hebben in juni 2020 hun zorgen geuit nadat na de coronacrisis wederom een nieuwe bezuinigingsronde was aangekondigd. Een petitie is toen opgesteld om financiële hulp aan Nederland te vragen.

Nederland heeft daaropvolgend op 2 november 2020, dertig miljoen euro aan Curaçao toegekend ten behoeve van onderhoud van de onderwijshuisvesting op het eiland, toen de beide landen het landspakket getekend hebben in het kader van de derde tranche liquiditeitssteun. Tot op heden is van die dertig miljoen reeds een half miljoen uitgetrokken om de ergste noden op het gebied van onderwijshuisvesting aan te pakken.

“Dit geld is gebruikt voor het repareren van lekkende daken en bijvoorbeeld kapotte toiletpotten”, vertelt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Jasmijn Dielesen desgevraagd. Dat is volgens de woordvoerder gebeurd in het eerste kwartaal van 2021.

“Voor de rest van het geld is een gezamenlijk project gestart, waarbij een integrale analyse wordt gemaakt van de huisvestingssituatie op alle scholen, mede in relatie tot demografische ontwikkelingen, wat moet leiden tot een strategisch huisvestingsplan. Als dat plan gereed is volgen de daadwerkelijke investeringen, waarschijnlijk vanaf 2022”, aldus Dielesen.

Tot die tijd moeten de scholen het dus hebben van initiatieven zoals CURA DOET.

Deel dit artikel