Curaçao

VS en Nederland willen dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten meedoen met raamverdrag defensiesamenwerking

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten beraden zich op de vraag of zij zich zullen aansluiten bij het ‘raamverdrag’ dat Nederland en de Verenigde Staten willen sluiten.

Het verdrag regelt samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, Ank Bijleveld en Stef Blok, hebben de daarvoor benodigde Rijkswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoewel het raamverdrag wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk gaan de daarin opgenomen afspraken alleen gelden voor Europees Nederland zolang de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet besluiten tot ‘medegelding’.

,,Gelet op de huidige samenwerking met de Verenigde Staten zoals training, oefeningen en andere activiteiten is het wenselijk om de werking van het Raamverdrag in de toekomst uit te breiden tot de Caribische delen van het Koninkrijk. De mogelijkheid hiertoe is in het Raamverdrag opgenomen. De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben de medegelding van het Raamverdrag in beraad,” aldus de memorie van toelichting.

AWACS-toestel op Hato

Terwijl Bijleveld en Blok de concept-rijkswet naar de Kamer stuurden, maakte de regering van Curaçao bekend dat ,,in het kader van de versterkte internationale samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten bij de bestrijding van illegale drugsactiviteiten” de Amerikanen tijdelijk een AWACS-vliegtuig op Hato stationeren. ,,Het toestel zal in de komende periode de huidige inspanningen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in de Caribische regio komen ondersteunen”, aldus de mededeling van de regering in Willemstad.

Deel dit artikel