Curaçao

VVD: Venezolanen niet naar Nederland

Foto - Kustwacht Met grote regelmaat onderschept de Kustwacht Venezolaanse vluchtelingen die hun heil op een van de ABC-eilanden zoeken.

Foto – Kustwacht
Met grote regelmaat onderschept de Kustwacht Venezolaanse vluchtelingen die hun heil op een van de ABC-eilanden zoeken.

 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Den Haag – De VVD wil dat de Nederlandse regering stappen onderneemt om te verhinderen dat op Curaçao en Aruba verblijvende Venezolanen kunnen doorreizen naar Nederland.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het Tweede Kamerlid André Bosman vandaag heeft gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De parlementariër wil onder meer weten of de regeringen van Curaçao en/of Aruba Nederland al officieel gevraagd hebben om financiële en operationele ondersteuning bij de opvang van gevluchte Venezolanen.

,,Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Curaçaose minister-president dat de opvang van Venezolanen een koninkrijksaangelegenheid is, in het bijzonder in het licht van de uitspraak van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de toelating van vreemdelingen een landsaangelegenheid is en dat de landen gaan over toelating en het proces rondom in- en uitreis?”

Bosman verwijst naar berichten in de media dat Aruba geen opvanglocatie heeft. ,,Klopt het dat Aruba de opvang nog steeds niet op orde heeft, ondanks het feit dat de regering er naar eigen zeggen al sinds 2006 mee bezig is? Deelt u de indruk dat het ontbreken van een locatie niet zozeer te maken heeft met de mate van financiële ondersteuning, als wel met trage besluitvorming en politieke onwil? Kunt u aangeven in hoeverre Curaçao de faciliteiten en regelgeving met betrekking tot de opvang van vluchtelingen op orde heeft?”

Het Kamerlid wil verder weten of het noodplan dat door o.a. de Koninklijke Marechaussee, Korps Politie Caribisch Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland en Defensie is gemaakt voor het scenario dat het aantal migranten op Bonaire toeneemt al in werking is getreden.

,,Kunt u aangeven hoeveel Venezolanen zich inmiddels bevinden op Aruba, Curaçao en Bonaire? Is het nog steeds onduidelijk hoeveel Venezolanen zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevinden? Zo ja, kunt u in elk geval schetsen welke officiële cijfers er zijn en hoe deze zich verhouden tot de schattingen van de bestuurders van de eilanden? Hoe verhoudt de constatering dat er in de loop van 2017 op Aruba 16 asielaanvragen van Venezolanen zijn geregistreerd tot de constatering van politici op Aruba dat er op het eiland duizenden vluchtelingen rondlopen?” aldus Bosman.

Deel dit artikel