Nieuws Curaçao

Wereld Natuur Fonds stelt subsidie beschikbaar voor projecten op Nederlands Caribische eilanden

Foto Casper Douma

WILLEMSTAD – Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) stelt financiële middelen beschikbaar voor innovatieve projecten binnen en buiten Nederland. Het INNO-Fonds van WWF-NL is ook beschikbaar voor projecten op de Nederlands Caribische eilanden en in Suriname. De maximale subsidie bedraagt 10.000 euro per project. 

Het INNO-Fonds heeft als doel kleine organisaties te ondersteunen bij projecten ten behoeve van natuurbescherming. Het fonds is bedoeld als opstartgeld voor allerlei soorten projecten, bijvoorbeeld voor educatie, onderzoek, capaciteitsopbouw etc. Aanvragen kunnen uiterlijk 30 juni 2023 ingediend worden via de webpagina https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/inno-fonds/aanvraag.

Een voorbeeld van een project dat voorheen subsidie van het INNO-Fonds heeft ontvangen, is het pilotproject van RoffaReefs. RoffaReefs heeft een systeem ontworpen om zeevislarven te kweken, zowel in aquaria als in het wild. Deze start-up, opgericht in Diergaarde Blijdorp, test dit viskweeksysteem in de zee rondom Bonaire. Het is interessant om te onderzoeken welke rol vissen kunnen spelen bij het in stand houden of verbeteren van het ecosysteem. Rifvissen zijn belangrijk voor de gezondheid van koraalriffen doordat ze algen eten die op het rif groeien. Door overmatig algengroei kan het verstikken en doodgaan.

Deel dit artikel