Nieuws Curaçao

Werkgroep gevormd om kwesties volkshuisvesting op Curaçao aan te pakken

Foto Extra

WILLEMSTAD – Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft dinsdag 21 maart een ontmoeting gehad met de Stichting E Hende om verschillende kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van volkshuisvesting in Curaçao te bespreken.

De vergadering werd bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers, waaronder mevrouw Ardieth Merien-Martha en de heren La Bast, Camps, Schoop en Remy Hato, die de verschillende wijken en buurten vertegenwoordigden.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Tijdens de vergadering werd besproken hoe de regering van Curaçao de stichting kan ondersteunen bij haar inspanningen om de ontwikkeling van volkshuisvesting in verschillende wijken en buurten te bevorderen.

Onderwerpen die werden besproken, waren onder meer de situatie met betrekking tot de koop en verkoop van volkshuizen, het onderhoud van volkshuizen, het huren van volkshuizen en de percelen die grenzen aan het Bureau Domeninbeheer.

Werkgroep

Na afloop van de vergadering werd besloten om een werkgroep op te richten, bestaande uit experts van verschillende overheidsinstanties, die nauw zullen samenwerken met de Stichting E Hende om de besproken kwesties aan te pakken.

Deel dit artikel