Nieuws Curaçao

Werkgroep onderzoekt oprichting coöperatie voor CMC-Specialisten

WILLEMSTAD – Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, heeft een multidisciplinaire werkgroep in het leven geroepen die de mogelijke vorming van een coöperatie voor specialisten van het Curaçao Medical Center gaat onderzoeken. 

Deze stap wordt genomen als reactie op de gevolgen van de Landsverordening normering topinkomens voor medisch specialisten. De werkgroep moet de financiële en fiscale implicaties van de wet analyseren en mogelijke alternatieven aandragen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Door de ministeriële beschikking die Silvania vandaag ondertekende, is de officiële start van de ‘Werkgroep ter waarborging Medisch Specialistische Zorg op Curaçao’ een feit. De commissie krijgt de opdracht om uiterlijk 13 november de voorwaarden vast te stellen waaraan medisch specialisten moeten voldoen om lid te kunnen worden van de coöperatie.

Binnen deze coöperatie zouden afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraars, waaronder de Sociale Verzekeringsbank SVB, over productie en budget. Ook zou de coöperatie zorg gaan aanbieden en leveren aan patiënten, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, met inbegrip van ketenzorg.

Naast het onderzoeken van de oprichting van de coöperatie, wordt van de werkgroep verwacht dat zij voor 15 november een standpunt innemen over de fiscale behandeling van bij de coöperatie aangesloten specialisten. Uiterlijk op 30 november moet worden besloten of de oprichting van een coöperatie daadwerkelijk de beste optie is, of dat er andere, betere alternatieven zijn.

De vorming van de coöperatie zou een belangrijke stap kunnen zijn voor de betrokken medisch specialisten om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en toch hun professionele autonomie en inkomen te waarborgen.

Deel dit artikel