Nieuws Curaçao

Yarari: het nieuwste natuurpark van het Caribisch gebied

KRALENDIJK – Het Yarari-reservaat is nu wettelijk ingesteld als natuurpark door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit betekent een belangrijke mijlpaal in het behoud van de zee voor het Caribisch gebied. Dit natuurpark omvat de territoriale wateren van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het markeert een cruciale stap in de richting van het veiligstellen van de rijke biodiversiteit in heel Caribisch Nederland. Hierbij zal de focus liggen op zeezoogdieren, haaien en roggen.

Het Yarari-reservaat werd voor het eerst opgericht in 2015 rond de eilanden Saba en Bonaire. Sinds 2018 werd het uitgebreid naar Sint-Eustatius. Het woord ‘Yarari’ komt uit de Taino-Indiaanse taal en betekent ‘een fijne plek’. Dit gebied is bedoeld als een ‘fijne plek’ voor de twintig verschillende zeezoogdieren en meer dan dertig soorten haaien en roggen die in de wateren van het Nederlandse Caribisch gebied leven. Deze soorten zijn afhankelijk van het netwerk van onderling verbonden leefgebieden dat zich over de regio uitstrekt voor vitale jacht-, broed- en afkalfgebieden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Eén van de kerndoelstellingen van de oprichting van het Yarari-reservaat is de betere bescherming van deze megafauna. Zeezoogdieren, haaien en roggen spelen allemaal een cruciale rol in het delicate evenwicht van mariene ecosystemen. Door deze wateren aan te wijzen als natuurpark kunnen strengere regels en maatregelen worden getroffen om deze leefgebieden veilig te stellen. Dit omvat het creëren van aangewezen zones waar menselijke activiteit beperkt. Zo worden verstoring voor deze dieren tijdens hun kritieke broed- en voederseizoenen tot een minimum beperkt. Een betere bescherming zal ook helpen de visserij en andere potentieel schadelijke activiteiten in het natuurpark te beperken. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het vernieuwde Visserijbesluit BES.

Beschermingsmijlpaal

De oprichting van het Yarari-reservaat is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende mondiale inspanningen om de biodiversiteit te beschermen. Dit initiatief onderstreept de inzet van Caribisch Nederland op het gebied van milieubeheer en duurzame ontwikkeling. Het Yarari-reservaat is niet alleen een bewijs van de schoonheid van deze eilanden. Het is ook een belofte aan toekomstige generaties dat de wonderen van onze oceanen nog jaren zullen voortduren.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel