Economie

Zes ABC-bussen moeten op stroom met Nederlands geld

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft Nederland formeel verzocht om het elektrische busproject voor ABC Busbedrijf op te nemen in de financieringsregelingen van het SDE++ fonds. Dit fonds is specifiek gericht op de ondersteuning van projecten die bijdragen aan de productie van duurzame energie en de transitie naar schone energie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die op 21 maart Curaçao bezoekt, heeft in een recent overleg in het Nederlandse parlement toegegeven dat tot nu toe de Caribische landen nog geen aanspraak konden maken op middelen uit het ‘Nationaal Groeifonds’ en het SDE++ fonds, vanwege ontbrekende regelgeving. Dit nieuws maakt de inspanningen van de Curaçaose regering, om financiering voor dit cruciale project te verkrijgen, des te relevanter.

Zes bussen

Het project, dat de integratie van zes elektrische bussen in het openbaarvervoernetwerk van ABC Busbedrijf omvat, is uniek omdat het volledig ‘off-grid’ zal opereren, met een eigen systeem voor elektriciteitsproductie. Dit initiatief wordt niet alleen lokaal ondersteund door samenwerkingen met ABC Busbedrijf en Refineria di Curaçao (RdK NV), maar ook internationaal door samenwerking met de Nederlandse regering, TNO en busproducent Van Der Leegte Groep (VDL).

Dit project sluit naadloos aan bij de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) en de ‘Global MOU Drive to Zero 2022’, gericht op het verminderen van vervuiling in het openbaar vervoer. Het onlangs gesloten samenwerkingsakkoord tussen ABC Busbedrijf, RdK en CDL, waarbij RdK zonne-energie zal leveren aan de bussen, markeert een significante stap in de richting van de realisatie van het pilotproject.

Deel dit artikel