Nieuws Curaçao

Zoektocht naar locaties voor drijvende windmolens langs de kust van Curaçao

Foto: MarineTraffic

WILLESTAD – Fugro, een gespecialiseerd Nederlands bedrijf, heeft opdracht gekregen om een geofysisch onderzoek van de zeebodem in de wateren rond Curaçao uit te voeren. Maandag start het onderzoek, dat duurt tot 29 juli.

Het onderzoek is van belang om duurzame windenergie op te wekken, inclusief groene waterstof, als onderdeel van een volledige energietransitie van Curaçao en om de capaciteit te creëren voor een productie- en exportketen voor onder andere schone brandstoffen. Hiervoor heeft de regering in mei van dit jaar een MOU getekend met de Nederlandse minister Jetten van Klimaat en Energie.

Het doel van het onderzoek dat Fugro uitvoert, is om voorlopige gegevens te verzamelen die nodig zijn om te bepalen welke gebieden geschikt zijn om als locatievte dienen voor de bouw van drijvende windmolenplatforms. Daarvoor is verankering in de zeebodem nodig.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van diepzeesensoren, onder andere om een driedimensionaal beeld van de zeebodem te creëren. Het onderzoeksgebied strekt zich uit tot de grens van de Exclusieve Economische Zone van Curaçao en de grenzen van Venezuela, Aruba en Bonaire.

MOU Ondertekening

De productie van groene waterstof met hernieuwbare windenergie fungeert als een katalysator voor een snelle transitie naar 100% hernieuwbare energiebronnen op Curaçao, terwijl er aanzienlijk potentieel wordt gecreëerd voor de export van groene waterstof en synthetische brandstoffen, en de mogelijkheid om energie-intensieve schone industrieën te ondersteunen.

De ambitie van Curaçao om regionaal leider te worden in de productie van groene waterstof met windenergie komt voort uit een studie uitgevoerd door TNO, een onafhankelijke Nederlandse organisatie die toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Een initiële studie toonde aan dat Curaçao, vanwege zijn geografische ligging en weersomstandigheden, een unieke kans heeft om een maximale opbrengst te behalen in windenergieproductie. Dit vormt het uitgangspunt van een traject dat nog in de beginfase is van het verkennen van de verschillende mogelijkheden en ook de evaluatie van de haalbaarheid en wenselijkheid van de opties. Het onderzoek dat Fugro zal uitvoeren maakt deel uit van dit traject.

De ontwikkeling en voorbereiding van dit megaproject, en in het bijzonder de inspanningen om mogelijke locaties voor de windmolens te verkennen, worden uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit vier ministeries en ook vier overheidsbedrijven, namelijk Curoil, Refineria di Kòrsou, Aqualectra en Curaçao Port Authority.

Deel dit artikel