Nieuws Curaçao

Zorgfederatie: minister van Volksgezondheid zegt met ons te praten, maar dat doet ze helemaal niet

WILLEMSTAD – De overkoepelende organisatie van zorginstellingen op Curaçao reageert verbaasd op uitlatingen van de minister als zou zijn met hen in gesprek zijn. Niets is minder waar, zo valt op te maken uit de brief die Lionel Sint Jacobs, voorzitter van de Stichting Federatie Zorginstellingen heeft gestuurd aan minister Dorothy Pietersz-Janga.

“Ondanks de vele pogingen van de zorgfederatie om de penibele financiële situatie van de zorginstellingen met u te bespreken ten spijt, hebben noch de zorgfederatie noch de individuele zorginstellingen die zijn aangesloten bij de zorgfederatie tot op de dag van vandaag de gelegenheid gekregen hierover met u van gedachten te wisselen”, aldus de voorzitter. Er stond een afspraak gepland om  in de tweede of derde week van mei om daarover te praten, maar die afspraak ging niet door.

En dat betreurt de zorgfederatie. ‘Sinds uw aantreden, hebt u nog niet éénmaal met ons om de tafel gezeten, terwijl wij meerdere malen schriftelijk onze noodkreet hebben geuit over de langzamerhand onhoudbare situatie van de zorginstellingen’, aldus Sint Jacobs. 

Topinkomens

Ook de stelling van de minister dat de oorzaak van de financiële problemen van de zorginstellingen te vinden is in de salariëring van het topkader van de instellingen is pertinent onjuist, schrijft Sint Jacobs. ‘Die vormen slechts een fractie van de totale zorgkosten en van ongebruikelijk hoge topinkomens is al helemaal geen sprake.’ 

Volgens de voorzitter is het beleid van de minister juist de oorzaak van de huidige penibele financiële situatie waarin de zorgsector verkeerd. De bevriezing en soms zelf het doorvoeren van kortingen op de budgetten van de zorginstellingen zijn daaraan debet, samen met de jaarlijkse prijsstijgingen.

Deel dit artikel